Svar om Jonstrup-bro
Debat I både Furesø og Ballerup Kommune hilser vi altid henvendelser fra årvågne borgere velkomne.

Det gælder også i tilfældet med den nye gang- og cykelbro over Jonstrup Å, hvor Leo Lund Mathiasen i et læserbrev påpeger, at broens stigning og forbindelse til stien er uhensigtsmæssigt udført.

Derfor reagerede begge kommuner også, da vi modtog ovennævnte og tilsvarende borgerhenvendelser om broen.

I første omgang ved at tage en dialog med entreprenør og rådgiver før broen blev lavet færdig. På daværende tidspunkt vurderede begge parter imidlertid, at broens hældning var hensigtsmæssig, og at det endelige resultat, inklusiv tilslutning til stien på Furesø Kommunes side af åen, ville blive ganske fornuftigt. Efter broens foreløbige færdiggørelse har det desværre vist sig, at det ikke var tilfældet. Derfor bad Ballerup og Furesø kommuner allerede på et møde 8. november entreprenøren om at hæve broen omtrentligt 10 centimeter på nordsiden af Jonstrup Å, således at tilslutningen til stinettet også her kommer til at fungere både nu og i fremtiden.

Justeringen af broens nordlige tilslutning forventes afsluttet senest i uge 47.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *