Ballerup får kommunal whistleblower-ordning
Ballerup-Raadhus-2-6-scaled.jpg

Ballerup Kommune arbejder målrettet for at skabe jobs til ledige og nu er kommunen næstbedst i Danmark. Arkivfoto.

En ny lov kræver, at kommunerner indfre en Whistleblower- odning og det gør Ballerup pr-. 17 december. Den skal sikre, at medarbejdere anonymt og sikkert kan indberette alvorlige forhold. Foto: Arkivfoto
Politik Ballerup Kommune er forpligtet til at indføre en whistleblower-ordning, der skal give mulighed for at indberette overtrædelser.

Senest den 17. december skal Ballerup Kommune indføre en såkaldt whistleblower-ordning, hvor alvorlige forhold, der er i offentlighedens interesse, kan indberettes mundtligt eller skriftligt.

Formålet med ordningen er at sikre, at medarbejdere med kendskab til alvorlige forhold, herunder muligvis strafbare forhold, har mulighed for at videregive deres viden uden at risikere repressalier fra arbejdsgiveren.

Det kan dreje sig om eksempelvis misbrug af økonomiske midler, bestikkelse, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller grove personalekonflikter eller forskellige former for chikane.

Den omfatter til gengæld ikke overtrædelser af interne regler af mindre alvorlig karakter som regler om sygefravær, rygning, alkohol eller mindre personalekonflikter.

Som minimum skal kommunes medarbejdere kunne indberette til ordningen, men det er muligt at udvide ordningen, så den også omfatter kommunens samarbejdspartnere, leverandører og tidligere ansatte og ifølge administrationen skal det netop være muligt i den lokale ordning – både mundtligt og skriftligt.

Ordningen skal være anonym og sikker for de ansatte og det er op til Ballerup Kommune, om indberetningen skal være anonym, hvillet man anbefaler i Ballerup.

Hos borgerrådgiver

Den indledende screening af henvendelser anbefales at varetages af et eksternt advokatfirma, der så skal svare på henvendelserne inden for syv dage.

Selve administrationen af ordningen internt i kommunen anbefales varetaget af borgerrådgiveren, de hun opfylder de formelle krav til uafhængighed, som lov om beskyttelse af whilstleblowere indebærer.

En gang årligt skal borgerrådgiveren lave en oversigt over antallet af modtagne indberetninger i perioden til Økonomiudvalget, alt foregår anonymt, så medlemmerne af udvalget ikke kan genkende personer.

Ordningen skal evalueres inden udgangen af 2023 for at vurdere, om der er behov for tilretninger.

Ordningen træder endeligt i kraft den 17. december.

1 kommentar om “Ballerup får kommunal whistleblower-ordning”

  1. Claus Kiær siger:

    I bund og grund er det en falliterklæring for vores demokrati, ytringsfrihed og velfærd, at det er nødvendigt med en sådan ordning, for det signalerer jo, at der er “nogen” der har for meget magt over andre. Og disse “andre” er angste for at kunne fremlægge reelle problemstillinger med risikoen for fyring, hvorimod “dem” med magt enten ikke er klar over deres egne beføjelser og eller misbruger deres stilling. Og begge dele er et stort problem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *