Velfærd på DIN måde
Debat I Det Konservative Folkeparti bakker vi op om velfærdsstaten, det vil sige, at det er vores fælles ansvar at tage vare på de ældre og dårligst stillede i vores samfund.

Men velfærd er ikke bare kommunale ensrettede løsninger, hvor alle borgere puttes i samme kasse. Det drejer sig ikke om at bruge flest penge på for eksempel ældrepleje, men om at skabe en værdig og omsorgsfuld ældrepleje, som passer til den enkelte borger. Velfærd på DIN måde.

At blive ældre skal være noget, man glæder sig til.

Desværre er der i dag eksempler på en ældrepleje, som hverken er værdig eller omsorgsfuld. Det er ikke i orden.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi en ældrepleje, hvor man mødes af kompetente ansatte, der har overskud og kender den ældre.

Vi vil styrke det frie valg og give vores ældre bedre mulighed for selv at bestemme i hverdagen.

For ingen skal umyndiggøres, blot fordi man får behov for hjælp.

Samtidig vil vi gøre det lettere for ildsjæle at byde ind med private alternativer til den kommunale pleje.

Og så skal man kunne gå fra et travlt liv på arbejdsmarkedet til et nyt seniorliv, uden at hverdagen pludselig synes tom og indholdsløs.

Kort sagt vil vi have værdigheden tilbage i ældreplejen.

For nogle uger siden kunne man i TV2 se dokumentaren ”Det er ikke slut endnu” om friplejehjemmet Dagmarsminde, hvor nærvær og værdighed er i højsædet.

Lysten til at bestemme over egen hverdag forsvinder naturligvis ikke, blot fordi man bliver ældre. Vi ønsker at styrke selvbestemmelsen ved at styrke det frie valg. Vi mener, at der skal være friplejehjem i alle landets kommuner – også i Ballerup Kommune – og den ældre skal altid informeres om valgmuligheder, når vedkommende visiteres til plejebolig og hjemmehjælp.

Vi ønsker en alderdom med omsorg, værdighed og selvbestemmelse i Ballerup Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *