Socialpolitik der virker
Debat Mange borgere møder op i jobcentrene med flere og større problemer end at de mangler et job.

Derfor ønsker vi i SF Ballerup, at man i stedet for ensidigt at fokusere på beskæftigelse tager hånd om de konkrete problemer, som kan forhindre nogle borgere i at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Som socialrådgiver/sagsbehandler har jeg i over fem år arbejdet inden for beskæftigelses- og integrationsområdet med – og for – borgere med komplekse udfordringer. Og jeg har oplevet hvordan ideen om at alle udfordringer løses gennem beskæftigelse, har spillet fallit. For sådan er virkeligheden ikke for borgere med komplekse udfordringer.

Tværtimod betyder det ensidige fokus på beskæftigelse at mange borgere kommer længere væk fra arbejdsmarkedet.

Jeg er godt klar over, at en stor del af arbejdsmarkedspolitikken fastlægges fra Christiansborg. Men kommunalt har man alligevel mulighed for at tage særlige tiltag i brug. Det kan f.eks. være investeringsstrategier med særlige tilbud til borgere komplekse udfordringer. Det kan være med til at hjælpe borgere med særlige udfordringer og i sidste ende skubbe dem nærmere mod ordinær beskæftigelse.

Jobperspektiver er vigtigt, men mange har behov for at starte et andet sted. Jeg har altid kunne lide at arbejde ud fra den teori at det handler om at hjælpe og støtte borgeren til at kunne handle selv. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at vi skal have mere fokus på årsagerne til forskellige borgeres ledighed, gøre noget for at forebygge og afhjælpe disse årsager, så medborgere i vanskelighed bliver i stand til selv at tage ansvar for deres eget liv uden at være afhængig af systemet.

Derfor vil jeg arbejde for at der samtidig med den beskæftigelsesrettet indsats i Jobcenter Ballerup også tages metoder i brug, hvor der er fokus på hvad man stiller op over for de komplekse udfordringer, der gør det svært for nogle borgere at komme i ordinær beskæftigelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *