Kildedal fortærer naturen
Debat Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 27. september et værdiprogram for Kildedal, som er et af flere styringsredskaber for det kommende arealudviklingsselskab for Kildedal.

I forbindelse med den politiske udvalgsbehandling af værdiprogrammet er det bemærkelsesværdigt at notere, at væsentlige tekster om hensynet til naturen og biodiversiteter er blevet fjernet fra det ellers fra starten udmærkede udkast til værdiprogram. Det fremstår således tydeligt, at kommunens natur og biodiversitet ikke har venner blandt det flertal i kommunalbestyrelsen, som har vedtaget ændringerne – snarere tværimod.

Når jeg ser på byudviklingen, der er sket især i den valgperiode, der nu nærmer sig sin afslutning, må jeg klart konstatere, at det ikke blot er i Kildedal, at naturen har trange kår i kommunen. Ved et stort antal byudviklings- eller byggeprojekter er omgivende natur eller lokale grønne åndehuller blevet presset.

Dette står i skærende kontrast til, hvad der står i diverse kommunale planlægningsdokumenter, blandt andet Planstrategi 2018, Kommuneplan 2020 og Grøn Plan, hvor kommunen bryster sig af, at ville være en grøn by i balance, der passer på miljøet og naturen. Ydermere ser vi, at medlemmer af det ovennævnte flertal i kommunalbestyrelsen, blandt andet i dette blads debatspalter, promoverer sig som fortalere for en bæredygtig, klimavenlig og grøn kommune i balance med naturen.

Denne tvetydighed og mangel på handling i overensstemmelse med det I siger/skriver fordrer, at I kandidater til kommunevalget inden valget klart fortæller os vælgere, hvor I står, når det drejer sig om hensynet i byudviklingen til den sparsomme natur, der er tilbage i kommunen.

Med fortsættelse af den hidtidige byudviklingspolitik, er I på vej til at fortære den sidste rest af værdifulde naturområder og landskaber i kommunen, som vi har fået i arv og har ansvaret for forvaltningen af.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *