Hvor blev pengene af?
Debat Ballerup Kommunes nye frivillighedspolitik blev ved et fint arrangement lanceret i Posthuset den 22. september med taler fra borgmesteren, kommunaldirektøren og formanden for kultur- og fritid.

Ved lanceringen blev der udtrykt et stort ønske fra Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget om, at der for det kommende budget 2022 blev afsat midler til den kommende udmøntning af politikken.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober blev budgettet for 2022 og årene frem til 2025 godkendt. Ved en gennemlæsning af budgettet må jeg med stor tristhed konstatere, at der ikke er afsat penge til dette – igen.

Under forhandlingerne for budget 2021 ønskede Venstre dengang, at der blev afsat 100.000 kroner i 2021 og 200.000 kroner i 2022 til udmøntningen af frivillighedspolitikken. Det lykkedes ikke, og Venstre valgte at stå uden for budgetaftalen.

I kommunens frivillighedspolitik står der, at frivilligheden skal prioriteres, og min optik betyder det nye måder at arbejde med foreningslivet og de frivillige på internt i kommunen. Det vil kræve nogle økonomiske rammer, som desværre ikke er tilstede eller prioriteret i budgettet for 2022.

Hvordan vil kommunen leve op til sine intensioner om at sikre ledere og medarbejdere har de fornødne kompetencer til at arbejde med frivillighed, når der ikke er afsat penge hertil?

De mange gode tanker og intentioner i politikken, som skulle give muligheder for at udvikle og udbygge det respektfulde samarbejde mellem kommunen, foreningslivet og de frivillige, frygter jeg nu bliver ikke andet end flotte ord.

Som mangeårig frontkæmper for foreningslivet i Ballerup og som kandidat for Venstre vil jeg gerne arbejde for, at frivillighedspolitikken kommer til at leve, så både foreningslivet, de frivillige og borgerne i kommunen kommer til at både se og mærke de mange gode intentioner i politikken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *