Frit valg på velfærden
Debat Flere analyser peger på, at borgernes mulighed for at træffe egne valg på en række velfærdsområder er under stort pres.

 Borgernes frie valg og dermed retten til at tage vare på eget liv afhænger i vid udstrækning af, hvilken kommune man bor i, og på hvilket område borgernes frie valg benyttes.

I kommuner som Rudersdal, Frederikssund og Greve har kommunen valgt at bygge fripleje-
hjem i et samarbejde med et ejendomsinvesteringsselskab og i Solrød i et såkaldt OPP-samarbejde – løsninger som giver borgerne mulighed for et frit valg på velfærdsområdet.

Indenfor ældre-velfærdsområdet i Ballerup har borgerne ikke mulighed for at vælge friplejehjem, da der ingen er i kommunen.

Kigger vi på borgernes mulighed for at få hjemmehjælp, viser det sig også her, at dette valg heller ikke er så frit, når borgerne i første omgang skal vælge leverandør. I følge Danmarks Statistik får 80 procent af borgerne tildelt en kommunal leverandør, fordi kommunen ikke gør opmærksom på, at man har mulighed for at vælge en privat leverandør i stedet.

Analyserne peger endvidere på, at kommunerne generelt ikke er gode nok til at gøre borgerne opmærksomme på muligheden for at vælge en privat hjemmeplejeleverandør til.

Dette til trods for, at ældre siden 2002 via lovgivningen har haft frit valg inden for hjemmehjælp (praktisk hjælp) og fra 2003 i forhold til personlig pleje.

Ved selv at kunne vælge og tage stilling, tager man aktivt ansvar for eget liv og bevarer værdigheden heri. Jeg tror på, at man som borger og individ er den bedst kvalificerede til selv at træffe de rigtige valg for netop ens eget liv.

Jeg går ind for, at der i kommunen skabes flere muligheder for frie valg på velfærden hvad angår institution, skole, fritidsordning/klub, hjemmepleje og plejehjem. Frie valgmuligheder der sætter borgerne i centrum, og hvor vi anerkender, at vi alle har forskellige forudsætninger, ønsker og behov igennem livet, uanset om man er yngre, ældre eller derimellem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *