Et spørgsmål om fri bevægelighed
Debat I forbindelse med den tiltagende byudvikling af vores bydele er et begreb som ”stationsnært” gået hen og blevet et hyppigt brugt argument for dels at byfortætte og dels at mindske privatbilismen i vores kommune.

Helhedsplanerne for de nye bydele lægger op til en begrænsning af parkering i de nye beboelsesområder og en fastholdelses af en utidssvarende parkeringsnorm på 0,9 bil pr. husstand.

Hvornår bor man stationsnært set med kommunens øjne og dermed menes ikke at have brug for en bil på noget som helst tidspunkt?

Hvis en familie vælger at bo eksempelvis i det kommende nye bydelskvarter på Telegrafvej og begge forældre arbejder på Novo Nordisk i Måløv, så skal de, fordi de bor stationsnært, gå, cykle eller tage bussen til Ballerup Station – det er godt og vel 2 kilometer. Derfra tage toget til Kildedal Station og herfra gå eller cykle til jobbet på Novo.

Familiens to børn skal bringes og hentes i en institution i Ballerup indenfor dennes åbningstid, og der skal handles ind på vej hjem fra arbejde. Måske skal et af børnene til en fritidsaktivitet i en af Ballerups mange foreninger.

I kommunens byudviklingsplaner og helhedsplaner for de nye beboelsesområder er der intet hensyn taget til, at herboende borgere og tilflyttere skal have et hverdagsliv med arbejde, fritids- og familieliv til at hænge sammen. Den enkeltes frie bevægelighed bliver i min optik derved stærkt indskrænket, idet der tages større hensyn til det at bo stationært.

Vi bliver nødt til at være langt mere realistiske omkring borgernes behov for brugen af egen bil, både i de nye boligområder, som nu vokser frem i kommunen og i de eksisterende boligområder, hvor der bygges til eller bygges om.

Som kandidat for Venstre, mener jeg, at den enkelte borger skal have mulighed for selv at bestemme over eget liv, herunder frit at kunne vælge, hvordan man skal bevæge sig rundt i og uden for kommunen, uanset om man bor stationsnært eller stationsfjernt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *