Det ender nok med en tunnel og en elevator
Stitunnel-2-scaled.jpg
Stitunnelen under Ballerup Boulevard i Skovlunde ser ud til at være sikret for fremtiden. Der skal i hvert fald arbejdes hen imod en bevarelse af tunnelen og etablering af en elevator. Foto: Arkivfoto
Trafikplaner Teknik- og miljøudvalget vil nu arbejde hen imod at bibeholde gangtunnelen mellem Skovlunde nord og syd og tilmed etablere en elevator.

Den mest populære løsning, den dyreste løsning og den sikreste løsning.

Det er sådan det tegner sig i sagen om gangtunnelen under Ballerup Boulevard i Skovlunde.

En tunnel, der er lukket midlertidigt, men som har være i akut fare for at blive fjernet og erstattet af en fodgængerovergang på selve vejbanen.

Men nu ser de ud til, at teknik- og miljøudvalget følger den indstilling som mange Skovlunde-borgere har og som også lokalrådet har, nemlig at man bibeholder gangtunnelen og opgraderer den med blandt andet en elevator.

I hvert fald har et flertal i udvalget, med undtagelse af Enhedslisten, vedtaget at arbejde videre med den såkaldte model A.

Den indebærer en bevarelse og renveri0ng at den eksisterende tunnel, en afkortning i den nordlige ende og en opgradering af belægninger og belysning i tunnelen.

Der skal etableres et trappeanlæg på den nordlige side at tunnelen og adgangsforholdene for de bløde trafikanter fra Ballerup Boulevard til det sydlige areal, skal forbedres.

Desuden vil man etablere en elevator i den nordlige side af boulevarden ned til stitunnelen.

Sikkert og samlet

Ved at bevare tunnelen for enden af strædet mellem nord og syd, bevares den mest trafiksikres løsning for at krydse boulevarden. Tunnelen giver samtidig gode mulighed for at nå de forskellige butikker og tilbud der liger i Skovlunde Syd på nuværende tidspunkt og kan forbinde de to ’bydele’ på en let måde. Desuden munder stitunnelen ud på ’bagsiden’ af center syd og det betyder, at der kan tænkes nyt, når eller hvis det i arkitektkonkurrencen beskrevne kulturstræde i center syd, bliver etableret. Desuden mener man, at bevarelsen af tunnelen vil fastholde indtrykket af en samlet bymidte.

At man etablerer en elevator hænger blandt andet sammen med, at etablering af en rampe, som også har været i spil, ikke kan indpasses hensigtsmæssigt og vil være dyrere og kræve for store indgreb i projektet.

Det anslås at prisen for løsning A vil være godt 5,8 millioner kroner og altså lidt mere end en millioner dyrere end at nedlægge tunnelen og etablere et lyskryds.

Men med udgangspunkt i blandt en høring og borgermøde i begyndelsen af august, har udvalget altså vurderet, at tunnelen med elevator er løsningen for fremtiden.

Nu arbejdes der videre med den løsning, som alle partier, med undtagelse af Enhedslisten, stemte for. Liste Ø er ikke imod stitunnelen, men mener, at elevatoren er et unødvendigt fordyrende led, hvor pengene, omkring 1,5 millioner kroner, skal bruges til at reducere klimabelastningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *