Ældresagen er vores sag
Debat Radikale Venstre Ballerup kerne mærkesag er ældresagen, vi holder fast i vores sag, der er ingen vej udenom.

Radikale Venstre i Ballerup vil arbejde for mere inddragelse når det handler om ældre i Ballerup, vi vil skabe dialog når beslutningerne tages på vegne af ældre.

Der skal være plads til flere senior- og ældreboliger alle har råd til. Det nytter ikke man bygger nye boliger bare for at bygge, vi vil stille krav til flere ældreboliger når der bygges nyt i Ballerup.

Vi ønsker en ældrepolitik der i højre grad tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Blandt andet inddrage frivilligt arbejde som støtter til ældreplejen. Det gælder både i eget hjem og på plejehjem.

Vi vil arbejde for mere fleksible boformer for ældre, herunder seniorkollektiver.

Vi er alle forskellige. Vi skal skaffe tilbud, der bedre matcher den enkeltes behov når det kommer til ældrepleje. Blandt andet skal vi være bedre til at udnytte offentlig-private partnerskaber for at skabe en større mangfoldighed i tilbuddene.

Ingen ældre skal føle sig ensom. Ensomhed går ud over livskvaliteten og er årsagen til både psykiske og fysiske sygdomme, Radikale Venstre Ballerup vil arbejde for gøre en god ældresag til en bedre ældresag.

Vi ønsker at skabe en bedre sammenhæng i de forskellige kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet.

Radikale Venstre Ballerup vil arbejde for borgerne skal i højere grad se dem give mening for den enkelte og tage udgangspunkt i den enkeltes behov – snarere end om tilbuddet hører under regionen eller den ene eller den anden forvaltning under kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *