Spørgsmål om etablering af Skovlunde bymidte
Debat Til byplanlægger Annegitte Hjort, Ballerup Kommune og formand for teknik- og miljøudvalget Hella Tiedemann.

Tak for en god opstart af byggeprocessen i Skovlunde. I disse processer vil der altid være ja- og nej-sigere, måske specielt på grund af etablering af ny bebyggelse.

Skovlunde Centret har igennem mange år været et ”uddødt” center uden liv. Med ny bebyggelse skabes der blandt andet et grundlag for tilflytning og et større ophav til et fundament for et varigt lokalt handelsliv. Skovlunde nord og syd har gennem mange år været skåret over af en boulevard, som trafikmæssigt hovedsageligt benyttes af pendlere, samt et bytorv som afslutningsvis var ikke eksisterende. Der er plantet 300 store træer, anlagt plantebede og regnvandsbede samt nedsat hastigheden, hvilet er et fint tiltag.

Jeg har set afgangsprojektet fra Vandkunsten, og min umiddelbare mening er, at det er et særdeles holdbart og flot projekt, som jeg selvfølgelig håber kan etableres og ikke ændres væsentligt gennem tiden. Dommerkomiteen lagde vægt på, at vinderprojektet fra Vandkunsten skitserede passage i gadeniveau som tryghedsskabende, og det var også den skitse, jeg så fra Vandkunsten: En gangbro over Ballerup Boulevard, altså passage i gadeniveau. Det oprindelige ønske var ”at generere tryghed, da tunnelen og viadukten skabte en lang række bagsider og utrygge mellemzoner”.

Nu læser jeg til min forbløffelse i Ballerup Bladet i uge 33, at man afviger fra dette, idet Hella Tiedemann skriver, ”at man bevarer stitunnellen under Ballerup Boulevard, idet det er den sikreste overgang i forhold til trafikken, og ”at man gerne vil gøre tunnelen mere lækker og sikker”.

Lokalrådet foreslår en elevatorløsning. Tunneler bliver aldrig ”lækre og sikre”, og det gør elevatorer heller ikke jf. Malmparken Station.

Det ærgrer mig, at man nu fraviger fra Vandkunstens oprindelige forslag og jeg hører gerne jeres kommentarer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *