Helhedsplan for Kildedal fik grønt lys
Kildedal-3-1-scaled.jpg
Det store område ved Kildedal skal omdannes til et nyt by- og erhvervskvarter i løbet af de kommende 10-15 år. Nu er det endeligt politisk godkendt. Foto: Kontraframe.
Planer Fremtiden for det store projekt i Kildedal er ved at være på plads. Mandag fik den store helhedsplan for by- og erhvervsområdet den politiske godkendelse.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte mandag helhedsplanen for det store strategiske og bæredygtige by- og erhvervsudviklingsprojekt Kildedal i den nordvestlige del af Ballerup Kommune.

Godkendelsen betyder, at de fysiske rammer og ambitioner for området nu endeligt er faldet på plads. Målsætningen for Kildedal er at skabe en unik by, hvor beboere, virksomhedernes ansatte og andre brugere lever, arbejder og opholder sig side om side. Det skal være med til at skabe liv, synergi og fællesskaber på tværs.

”Med godkendelsen er vi nu nået et betydeligt skridt videre i den lange proces om udviklingen af en ny by. Næste store skridt bliver stiftelsen af et såkaldt arealudvekslingsselskab. Stiftelsen sker i tæt samarbejde med pensionsselskabet Pensiondanmark, og selskabet kommer til at stå for byggemodningen af området og sælge byggeret til private bygherrer,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).
Inden mandagens politiske godkendelse har helhedsplanen været i otte ugers offentlig høring.

Her har alle interesserede kunnet komme med forslag og synspunkter.

”Jeg vil gerne sige tak for de gode input og indspark, som borgere og interessenter har sendt under høringen. På den baggrund er helhedsplanen blevet justeret til, så vi blandt andet kan skabe bedre forhold og yderligere sikring af dyre- og plantearter i området,” siger Jesper Würtzen.

Lang periode

En ny by som Kildedal bliver ikke bygget på én gang.

Derimod forventes området udviklet i etaper over en periode på 10 til 15 år. Helhedsplanen er udformet, så byen kan udbygges med en høj grad af fleksibilitet. Den er derfor tegnet op i 12 mindre delområder, hvor byens enkelte kvarterer kan opføres uafhængigt af hinanden med igangsætning af et eller to kvarterer ad gangen. Det første spadestik til nybyggeri af boliger og erhverv i Kildedal forventes at kunne blive taget i 2023. Alle kommende kommuneplanrammer og lokalplaner bliver miljøvurderet og sendes i offentlige høringer inden den endelige vedtagelse. Først herefter kan der udstedes byggetilladelser, og nybyggeriet sættes i gang.

På Kommunalbestyrelsens møde blev det strategiske værdiprogram for Kildedal også formelt godkendt.
Værdiprogrammet beskriver det grundlag, som kommunen er blevet enige med Pensiondanmark om, skal definere byen Kildedal, og som arealudviklingsselskabet skal tage udgangspunkt i, hver gang der forhandles om køb af byggeret med kommende investorer og bygherrer.

Planen blev godkendt af alle partier undtaget Enhedslisten, der mener, at man griber for meget ind i naturen med byggeriet.

2 kommentarer om “Helhedsplan for Kildedal fik grønt lys”

 1. Claus Kiær siger:

  I disse tider hvor vigtigheden af den grønne omstilling aldrig har været tydeligere ville det informativt ha’ været interessant hvis der også var blevet givet spalteplads til dem der har stillet kritiske spørgsmål til projektet bl.a. i forhold til nuværende arters levesteder og det grønne regnskab i forhold til selve byggeriet? Men hvem ved måske Kildedal aldrig når at se dagens lys som besluttet fordi vores verden er i forandring og det er slet ikke sikkert at det nuværende behov for boliger m.m. er aktuelle om 10 – 15 år.

 2. Martin Jensen siger:

  Hvordan har man tænk sig at skabe bedre forhold og sikre dyre og planteliv .
  Man fjerner muligheden for natur og dyreliv når man bebygger området .
  Det er uroligt at man ikke vil indse det .
  Om 15 til 20 år er der ikke mere natur tilbage i det område .
  Reelt er det ikke blevet justeret noget , det er på ord gjort mere spiseligt .
  I dag kan man sælge alt bare politikerne pakker det ind i fine ord .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *