Et fattigere foreningsliv efter corona
Debat Efter genåbningen af foreningslivet i april/maj i år oplever flere foreninger, at mange af deres medlemmer som en konsekvens af Corona-nedlukningen har fået nye motionsvaner og nye fællesskaber udenfor foreningslivet.

Mere end 13 procent af de foreningsaktive i Ballerup kommune har forladt foreningsfællesskabet. Der tegner sig et billede af, at især de voksne har tilvalgt nye former for fællesskaber og motionsformer i det fri, mens børnene ikke er vendt tilbage i samme grad som før.

For foreningerne er det en stærk bekymrende situation at stå i og ud fra et kommunalt perspektiv en trist udvikling, som både på kort og langt sigt kan betyde et ”fattigere” foreningsliv med færre muligheder for at kunne udfolde og udvikle foreningstilbud og aktiviteter til borgerne i kommunen.

Civilsamfundsmæssigt kan det i min optik få en ikke helt uvæsentlig negativ betydning for den store frivillighed og engagement, som er tilstede i foreningslivet og som både Kommunen og borgerne i flere sammenhænge nyder godt af og har stor gavn af.

Der vil efter min mening være et større behov for fælles koordinerede indsatser, hvor målet er at få genetableret medlemskaber og ”væren med i fællesskabet”; herunder indsatser i forhold til tiltrækning af tidligere og nye medlemmer samt fastholdelse af eksisterende medlemmer.

Her er det vigtigt at forstå, at gode velholdte fysiske rammer på bygninger og anlæg understøtter tiltrækning og fastholdelse i foreningslivet. Foreningsfaciliteten, hvori aktiviteterne udvirkes i, er foreningslivets ”udstillingsvindue” overfor borgerne – det er her nye medlemmer for første gang møder foreningen, og det er heri foreningsfællesskabet og klublivet udfoldes.

Vil de kommunale foreningsfaciliteter og træningsanlæg bliver ramt af nye besparelser og udskydelser af planlagte renoveringer og forbedringer, vil borgerne efter bedste overbevisning komme til at opleve et fattigere og mindre mangfoldigt foreningsliv i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *