Det mener de om budgettet
Ballerup-Raadhus-2-4.jpg
Der er styr på finanserne for det kommende år efter budgetaftalen mellem A,C,F, V og O. Foto: Arkivfoto
Budget Efter flere ugers forhandlinger er Ballerup kommunes budget for det kommende år nu på plads. Det blev en aftale med alle partier undtaget Enhedslisten. Her er, hvad gruppeformænd for de forskellige partier mener om det nye budget.

Efter flere ugers forhandlinger i kulissen fik et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og SF forhandlet det kommunale husholdningsbudget for 2022 på plads.

Dermed står kun Enhedslisten udenfor forliget denne gang.

Styrket fokus på klimaindsatser, flere midler til vedligeholdelse af veje, fremrykning af minimumsnormeringer samt midler til området for specialundervisning og voksen-/handicapområdet. Det er et par af nedslagspunkterne i budgetaftalen for 2022,

”Jeg er glad for, at det igen er lykkedes at lave en bred aftale – denne gang med 23 mandater bag. Budgettet sikrer en fortsat robust økonomi i Ballerup Kommune samtidig med, at det løser udfordringerne på specialområderne for børn, unge og ældre, øger normeringerne for børn i dagtilbud og åbner op for kortere skoledage. Der er også ekstra penge til vedligeholdelsen af vores veje og fortove, og som det måske allervigtigste er der et styrket fokus på samarbejdet om klimaindsatser og på det grønne,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Der er dog også lagt op til besparelser.

Spare på indkøb

”Vi skal spare på administration på rådhuset, på nogle centrale puljer og på en måde vi køber ydelser på. Fremover vil vores indkøbsafdeling være inde over, når vi køber sociale ydelser, hvor der før var en socialrådgiver der gjorde det. Vi får professionaliseret indkøbene, der årligt løber op i en milliard kroner. Så der er et potentiale der,” siger Jesper Würtzen, der også fremhæver skabelsen af et så grønt omstillingsudvalg, der skal rådgive og inspirere kommunen i forhold til energioptimering af boliger i kommunen.

Der er generelt glæde over det indgået budget fra de involverede partier. Også hos de Konservatives Allan Kristensen er der glæde, trods de manglende skattelettelser.

Tager ansvar

”Det er rigtig let at bruge penge, men det er sværere at gøre det modsatte. Vi ville gerne have skattelettelser og lade folk beholde lidt flere af deres egne penge, men det ville det store røde flertal ikke. Men vi har alligevel fået indflydelse og blevet hørt på nogle punkter som eksempelvis oprettelse af et vagtværn og samtidig vælger vi at tage ansvar og være med til at præge kommunen i stedet for at være sur og stå udenfor,” siger Allan Kristensen.

Netop skattelettelser var også på dagsordenen hos Venstre, og det måtte de endnu engang se forsvinde i tågerne.

”Jeg er faktisk glad for, at vi er med, til trods for, at vi ikke fik skattelettelser. Det er uforståeligt, når vi rent faktisk igen har en lukrativ tilskudsordning fra staten. Men det var alligevel en aftale, hvor vi fik meget igennem og hvor vi ikke skulle sluge ret mange kameler. Vi får fokus på vedligeholdelse af infrastruktur, veje og institutioner med fokus på det efterslæb der er. Med baggrund i CEPOS-analysen, har vi fået en analyse af udgifterne til administration og ledelse. Der kommer aftale med læger i forhold til ordentlig behandling af børn og mobning kommer i fokus. Der er rigtig mange elementer, som vi har fået igennem, så vi tager ansvar og er med ved bordet, også når min efterfølger træder til og det har også en betydning,” siger Kåre Harder Olesen.

Mange bliver glade

Også Michael Jensen (O) er glad for det brede forlig.

”Jeg er glad. Udgangspunktet var rigtig skidt med rigtig mange besparelser på vores kerneområder, men vi er blevet hørt på rigtig mange punkter. Så det er et godt budget, som vi kan være stolte af. Der er mange derude, der bliver glade,” siger Michael Jensen.

Gruppeformand Ulrik Falk-Sørensen fra SF er især glad for normeringer og specialområdet.

”SF har sat et tydeligt aftryk på næste års gode budget. Vi har fået fremrykket minimumsnormeringerne i daginstitutionerne. Dette betyder 3.6 millioner kroner mere til personale til gavn og glæde for vores børn. Derudover er vi glade for, at problemerne på det specialiserede område er løst med flere midler. Så vi er godt tilfredse med årets budgetaftale,” siger Ulrik Falk-Sørensen.

Inklusion og klima

Det eneste parti, der i denne omgang står udenfor er altså Enhedslisten og det er der klare grunde til, ifølge gruppeformand Ali Abbasi.

”Vi havde tre ankepunkter. For det første ville vi ikke være med til at finde 12 millioner kroner i besparelser på eksempelvis skoleområdet, hvor man bare vil spare på grønthøstermåden og beder dem om selv at finde ud af det. Vi vil heller ikke være med til takstændringer på inklusionsområdet. Så giver man til nogle elever og tager fra de svageste – det vil vi ikke være med til. Endelig var der slet ikke nok på klimaområdet. Det bliver omkring et årsværk, der skal drive den grønne omstilling i Ballerup og det er slet ikke nok. Der skal investeringer til, hvis vi skal i mål, ” siger Ali Abbasi, der nu vil fremsætte eget budgetforslag. Et forslag der indeholder noget af en overraskelse.

Røde skattelettelser

”Vores budgetforslag indeholder skattelettelser. Det ønskede vi også i budgetforhandlingerne. Kommunen har penge nok og vi er bundet af hårde krav på service- og anlægsrammen, så vi hober bare penge op. På et eller andet tidspunkt kan vi risikere, at blive trukket i bloktilskud fordi vores likviditet bare eksploderer, så hvorfor ikke give skattelettelser. Det kan vi sagtens tåle. Jeg undrer mig over, at de borgerlige ikke står mere fast på det, for det virker som om Socialdemokraterne bare ikke vil lette skatten. Der er ingen argumenter imod, men de bliver ved med at finde bortforklaringer på ikke at give skattelettelser,” siger Ali Abbasi, som godt ved at det er en overraskende melding fra et rødt parti, men ikke desto mindre står han ved det .

Budgettet vedtages endeligt med sin endelige ordlyd den 11. oktober.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *