Byudvikling med større eftertanke
Debat På denne tid af året er der gang i de politiske drøftelser om de kommunale budgetter for det kommende år og årene frem mod 2025.

På kommunalbestyrelsens møde den 30. august blev budgettet for 2022 førstebehandlet med fremlæggelse af kommunens budgetstrategi med afsæt i Vision 2029.

I den sammenhæng ønskes der en fortsat udvidelse af byudviklingen og dermed byfortætningen under henvisning til den demografiske udvikling.

Der er over en 4-årig periode bygget som aldrig før i kommunen for at skabe plads til mindst 52.000 indbyggere samlet frem mod 2029. For nylig blev kommunens boligudbygningsplan revideret. Den lægger op til et samlet antal nye boliger på 1.903, hvoraf 1.300 boligenheder alene vil udgøre etageboliger svarende til 68% af det samlede nybyggeri.

Sammenligner man disse tal med kommunens nyligt justerede befolkningsprognose med et samlet fald på 255 personer, giver det stof til eftertanke. Her er nedjusteringen størst blandt de erhvervsaktive 25-64-årige og børn i aldersgruppen 6-16 år.

I den sammenhæng bør kommunen spørge sig selv, om vi reelt får de borgere/nye skatteydere til Ballerup, som vi gerne ser bosætter sig i kommunen, og er den boligtype (etagebyggeri), som Kommunen i overvejende grad har lagt an på den rigtige boligform?

En stor del af de nye skatteborgere, der vælger at flytte til Ballerup, kommer ofte selv fra etageboliger i Ørestaden, Vanløse, Valby og indre by, og med flytning til netop Ballerup vil tilflytterne højst tænkeligt ønske sig en anden boligform, end den de kommer fra.

Der synes at være en divergens mellem hvad man politisk ønsker at få bygget i Ballerup, og det som tilflyttere og herboende borgere efterspørger på boligområdet.

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får en mere afbalanceret byudvikling i vores bydele med større hensyn til de eksisterende omgivelser. Jeg vil gerne være med til at sikre en større borgerinddragelse omkring den videre udvikling af vores by og kommune end tilfældet er i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *