Bedre integration på arbejdsmarkedet
Debat Som socialarbejder har jeg arbejdet mange år indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet. Jeg synes alligevel, at det er svært at svare på, hvordan man helt konkret definerer og fastlægger en integrationspolitik.

Vi i SF mener, at en vellykket integration kan opnås gennem arbejde og uddannelse. Fordi vi mener at arbejde og uddannelse har en afgørende og værdifuld betydning for ikke vestlige indvandrers integration i Ballerup Kommune.

Uddannelse og arbejde kan være med til, at få dem hen imod selvforsørgelse og selvstændighed, samt få en oplevelse af accept og anerkendelse ved at blive en del af det lokale samfund i Ballerup.

Ligeledes er der en anden faktor, som er lige så vigtig, modtagelsen og livet i lokalsamfundet. F.eks. etablering af nabofælleskaber kan bidrage væsentlig til den samlede integration.

Men der er en del barrierer på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, der forhindrer ikke vestlige indvandrere i at komme i gang med meningsfuld beskæftigelse, såsom sprog, kultur og socialgruppetilhørsforhold.

Vi kan arbejde hen imod at fremme projekter og foranstaltninger i Ballerup Kommune, som kan gøre det lettere for etniske minoriteter at opnå ligestilling i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Der vil gøre det nemmere for dem at komme i ordinær beskæftigelse og komme i gang med en uddannelse.

Jeg vil i kommunalbestyrelsen arbejde for at følgende forslag virkeliggøres for vejen til en vellykket integration af ikke vestlige indvandrere i Ballerup Kommune:

Etablering af projekter for kvinder længst væk fra arbejdsmarkedet.

Forbedre minoriteternes placering på arbejdsmarkedet og øge rekruttering af tidligere ufaglærte til social- og sundhedssektoren.

Motivere nye borgere til at uddanne sig for eksempel indenfor social- og sundhedsuddannelsen for at bevare vores velfærd.

Desuden at oprette omkring 100 meningsfulde kommunale job (med løntilskud) for de ny borgere, der ikke kan arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *