Arkitekturråd – ja tak
Debat Kommunalbestyrelsen i Ballerup har en målsætning om at øge indbyggertallet i kommunen. Hensigten er at opretholde en varieret befolkningssammensætning og en sund økonomi.

Hovedstadsområdet forventes forøget med op til 200.000 indbyggere på 10 år. Ballerup kommune er her i konkurrence med andre omegnskommuner som har tilsvarende ønsker for deres kommuner.

Byvæksten i Ballerup Kommune foregår derfor i et højt tempo og det er rigtig mange lokalplaner og projekter, der behandles og vedtages.

Ved behandling af forskellige planforslag viser det sig ofte, at der kan være stor forskel på, hvad politikerne og borgerne med flere mener. Det drejer sig blandt andet om der et givent sted skal bygges eller ej, hvad der skal bygges, hvorfor, hvor meget, hvordan, hvilket udtryk får bebyggelsen, er det bæredygtig mv. Det er rigtig mange forhold, som det kan være vanskeligt at sammenholde.

Jeg foreslår, at der oprettes et Arkitekturråd, som de har i Hillerød (kommunen har samme størrelse som Ballerup).

Tre fagpersoner med indsigt i henholdsvis byggeri, byplanlægning og landskabsplanlægning giver deres faglige vurdering af planer og projekter. Deres vurdering indgår i offentlighedsfasen på lige fod med andre input. På den måde kan der komme en faglig vurdering udefra uafhængig af lokale interesser. Dette kan måske medvirke til at få højnet kvaliteten af det byggede miljø, som typisk bliver stående i 80-100 år.

Hvis der bygges det samme her som andre steder, er det ikke boligernes kvalitet, der gør en forskel. Nye indbyggere kan derfor lige så godt flytte andre steder hen. Målsætningen bør være at bygge noget af kvalitet, der er tilpasset de enkelte steder og som giver identitet til kommunen – noget Ballerupsk.

Tidligere blev der afholdt arkitektkonkurrencer for at opnå nye og spændende bebyggelser og det blev prioriteret at ny kunst blev en del af bymiljøet – begge dele bidrog til en kvalitativ bybygning med attraktive lokalmiljøer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *