Større biodiversitet i Ballerup
Debat SF vil skabe mere biodiversitet i Ballerup og skabe bedre levevilkår for en biologisk mangfoldighed.

Det kræver at vi som kommune går forrest ved at indtænke biodiversitet i alt arbejde med naturen, samt tage initiativer til naturprojekter.

I verdensmålene fra FN lyder det blandt andet at ”der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.”

Det gælder naturligvis også i Ballerup Kommune!

Vi er allerede i gang, og der er taget gode initiativer og skridt på vejen, men der skal gøres langt mere med de udfordringer vi står med og står over for. Derfor skal vi skal trykke på speederen og skrue op for tempoet. SF ønsker af den grund en tydeligere og mere markant politik på området i kommunen, hvor vi sætter os konkrete mål til hvad vi skal nå i Ballerup i de kommende år, samt udarbejder en konkret plan for hvordan vi kommer derhen.

Skal vi nå helt i mål, så kan kommunen dog ikke stå alene; vi skal have skabt en bevægelse hvor mange flere skal med. Derfor skal vi sikre et tæt samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder, samt fra kommunen sikre en høj grad af oplysning om mulige lokale tiltag og initiativer til gavn for biodiversiteten.

Det skal vi for at skabe den helt afgørende lokale forankring. Det lokale ejerskab skal nemlig til, hvis vi skal lykkes med at skabe en forandring der giver os den mængde af mere vild natur og mere biodiversitet som er helt afgørende for at vi i fællesskab lykkes.

Ligeledes mener vi, at det er vigtigt at de yngste i øjenhøjde får muligheden for at tilegne sig viden om, opleve samt at skabe den natur, hvor dyr og planter kan leve i bedste velgående. Der kan i samspil med vores folkeskoler og dagtilbud arbejdes med biodiversitet i børnehøjde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *