Skoven skal være grønnere og vildere
Skov-1.jpg
Det skal værelidt vildere og lidt mere urørt at gå i de danske skove fremtiden. Det kan man høre mere om, når Naturstyrelsen tager på tur i blandt andet Hareskoven. Foto: privatfoto
Grønt Naturstyrelsen inviterer til en række møde og ture i de lokale skove, så man kan høre mere om fremtidens urørte skove.

Skovene i dag er gennem mere end 200 år drevet med det formål at producere gavntræ til for eksempel møbler og huse.

Regeringen har nu besluttet, at en række statsskove fremover skal forvaltes med det formål at øge biodiversiten og samtidig give gode muligheder for friluftslivet. Det betyder, at der igangsættes en stor ændring af skovenes funktion og udseende, idet træerne på sigt ikke skal stå tæt og på rad og række. Som skovgæst vil du derfor opleve en masse tiltag, der vil skabe de bedst mulige rammer for fåtallige og truede arter og for udvikling af urskovsagtige tilstande.

Urørte skove

I de første år skal der foretages omfattende naturgenopretning ved blandt andet at give mere plads til hjemlige arter, ved at fjerne fremmede træarter, ved at genskabe søer og vandhuller – kort sagt ved at skabe variation. Skovene skal derefter være urørte forstået på den måde, at der ikke fældes træer, som skal sælges. Fældes der træer, vil det være for at gavne biodiversiteten eller for at højne sikkerheden på offentlige veje eller ved eksempelvis sheltere inde i skovene.

En række skove er netop udpeget til at blive urørte for at sikre og forbedre biodiversiteten – altså den biologiske mangfoldighed.

Bedre vilkår

”Udpegningen som urørte sove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige. I de nuværende produktionsskove vokser ens træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil der vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion”, siger skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

Tag på tur

Naturstyrelsen inviterer derfor alle interesserede til en række møder, hvor der vil blive fortalt om fremtiden for de skove, der er udpeget til urørte skove.

Formålet med møderne er at informere om processen og fremtiden for skovene.

Møderne vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods. Input og dialog med deltagerne vil efterfølgende indgå i planlægning af den fremtidige forvaltning.

Alle er velkomne til at deltage på en lille tur rundt i skoven, hvor Naturstyrelsen vil vise eksempler på den nuværende forvaltning, og hvordan skoven kan få mulighed for at udvikle sig naturligt, når den bliver urørt skov.

I Store Hareskov og Nørreskoven vil der være møde den 26. august klokken 17. Man kan se mere på Naturstyrelsens hjemmeside https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden/moeder-om-uroert-skov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *