Flere og uddannede voksne til vores børn
Debat I Radikale Venstre tror vi på, at politik skal sætte mennesker fri til at leve, som de gerne vil.

Det starter med glade børneliv i stærke fællesskaber. For hvis børn og unge ikke trives, kan de ikke udvikle og ruste sig til at blive frie voksne.

Et af redskaberne til at skabe bedre børneliv er at sikre stærke fællesskaber i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det forudsætter, at vores børn bliver mødt af nok nærværende og dygtige voksne, der vil dem. Også i Ballerup, hvor den hidtidige debat om minimumsnormeringerne har vist, at de officielle tal for Ballerup Kommune ikke giver et retvisende billede af de reelle normeringer i dagtilbuddene.

Nu er der rent faktisk afsat midler fra Folketinget til at løfte børneområdet. De nationale aftaler giver os nye muligheder i kommunerne, men også nye udfordringer i en situation, hvor der er mangel på pædagogisk personale.

Hvis aftalen reelt skal omsætte sig i bedre kvalitet for vores børn, kræver det derfor, at vi som kommunalpolitikere udarbejder tydelige mål og strategier og sikrer varig prioritering af området.

For os er der tale om et både-og, der både handler om at sikre nok voksne og om at løfte andele af uddannede voksne. Andelen af pædagoger i vuggestuer og børnehaver i Ballerup udgør i øjeblikket 56%, og skal vi lykkedes med både at øge antallet af voksne og pædagogandelen over de kommende år, er der brug for en sammenhængende ambitiøs plan. En plan, der både adresserer, hvordan vi skaber og fastholder attraktive arbejdspladser, fokuserer på praktikmiljøet, øger uddannelsesmulighederne, og iværksætter målrettede indsatser for at rekruttere nyuddannede kvinder og mænd.

Og ja. Det koster penge at sikre nok voksne til det gode børneliv. Men det er dyrere at lade være. For hver gang vi sikrer et barn en bedre opvækst, giver vi muligheder i fremtiden, der kommer os alle til gavn. For os vil området derfor have høj prioritet i vores politiske og økonomiske arbejde for et Bedre Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *