En mark er ikke det samme som følsom natur
Debat Kære Erling Andersen.

Jeg er dybt bekymret for den uvidenhed dit debatoplæg i Ballerup Bladet den 4. august bærer præg af i forbindelse med at bygge nyt i Ballerup.

Denne uvidenhed, viser at man ikke ser forskel på naturrigdom og kunstigt anlagte områder. Jeg håber, det er uvidenhed og ikke totalt lukkede øjne.

Du starter fint med natur og klimavenlig byudvikling, og nævner Kildedal (den skal jeg nok lade ligge for nu) – men Jonstruplejren? Du henviser til Søndergård-bydelen i Måløv som godt eksempel, og er knækker filmen så helt. At blottænke, at Søndergård-bydelen, er et godt eksempel til Jonstruplejren, det må være uvidenhed. Området er kunstigt skabt og anlagt, og det bærer området naturligvis præg af. Jonstruplejrens natur byder på alt det, man andre steder prøver at skabe kunstigt. §3 søer, og jo jeg har anbefalet et par ekstra søer, på grund af de store nedbørsmængder og de truede oversvømmelsesområder i og udenfor lejren, langs sydside).

Der er også dejlige skov, hængesæk en af de eneste i DK, flere §3.-overdrev, og flagermus korridor. Der er biodiversitet, som vi både skal og er forpligtiget til at passe på.

Området skal ikke udvikles a la Søndergård-bydelen, det skal slet ikke bygges op og højt. Der skal bygges med omtanke, miljørigtigt og med største varsomhed. Eksempel: Kommer man for tæt på en af søerne, er risikoen for at den udtørrer og alt dør i den inklusive truede arter. Støjes der på forkerte tidspunkter ødelægger man yngel på sjældne arter, udrydder man træer eller bevoksning, risikerer man at udrydde en art. Forstår du/I pointen?

Cirka 24 truede arter er der observeret i dette område (ekskl. et hav af insekter og planter).

Når vi nu taler valgkamp. så ville det klæde socialdemokratiet, og i øvrigt glæde en hel del bekymrede borgere, at man melder ud, at man ikke har taget hånd om den store miljøforurening af jord og vand, der er i Jonstruplejren.

Desuden som planmyndighed, sætter ejer Freja Ejendomme i gang med at bede sine lejere, militæret som i øvrigt er kontraktmæssigt forpligtiget til netop denne del, at få ryddet op i de områder som er at betegne som ’ubeboelige’. Vi taler stoffer der udvikler cancer, nervesygedomme og ufrivillige aborter.

En sådan start på Jonstruplejren ville gøre rigtig godt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *