Borgerne skal inddrages
Debat Gennem de senere år er der sket en øget centralisering i Ballerup Kommune.

Samtidig er der sket en betydelig reduktion i antallet af råd og bestyrelser, hvor borgere har haft mulighed for indflydelse. I SF ønsker vi at gøre op med denne udvikling og i stedet skabe rammerne for at alle borgere i Ballerup oplever at have indflydelse på alt det, som vedrører dem.

I de relevante sager skal borgerne inddrages, og det på en anderledes måde end i dag, hvor for mange borgere ikke føler at de kommer til orde – og slet ikke kommer til orde på et tidligt nok stadie i beslutningsprocesserne. Sådan skal det ikke være.

Centraliseringen ses tydeligst på skole- og daginstitutionsområdet. De nye strukturer har ført til nedlæggelser af rigtig mange bestyrelser, hvor forældrene havde indflydelse. SF er ikke med i aftalerne om de nye strukturer. Forliget om skolestrukturen udløber her til 1. januar. Vi havde i SF håbet, at det betød, at der skulle forhandles om en ny aftale.

Men Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti har fornyet aftalen uden at forhøre sig hos de øvrige partier. Heller ikke forældrene i bestyrelserne er blevet hørt. Det er et eksempel på total mangel på indflydelse.

Den lokale ejerskab kan desværre nemt forsvinde i den form for centraliseringen. Og hvis ikke forældrene kan tage lokal ejerskab på lige præcis det som vedrører dem og deres børn, frygter vi at konsekvensen vil være at langt færre vil deltage i beslutningsprocesserne. Det er problematisk.

Vi har også et konkret forslag til at styrke borgerinddragelsen i kommunen: Når borgere har fået samlet underskrifter nok i forbindelse med et borgerforslag, foreslår vi, at borgerne inviteres med til det videre arbejde med gennemførelsen af deres forslag.

I SF vil vi arbejde for at lokale beslutninger træffes lokalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *