Ballerup Kommune har store ambitioner for vækst
Nytaarskur-foto-Maria-Dnvang-49-copy-scaled.jpg
Blikket er skarpt rettet ud i fremtiden mod uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Arkivfoto af Borgmesteren til erhvervslivets nytårskur. Foto: Maria Dønvang.
Udvikling At være førende kræver ambitioner - og ambitioner har Ballerup Kommune i deres fremtidsplaner. I den nye erhvervs- og vækstpolitik 2021 – 2025 har kommunen fokus på endnu mere vækst.

Klima, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og udvikling af erhvervsområderne, er nogle af de emner, der optager erhvervslivet og som derfor står højst på kommunens dagsorden. IT/Tech, Finans/FinTech og life science er centrale punkter, hvor Kommunen vil have fokus på at skabe det rette grundlag for vækst.

I fremtiden bliver der alvorlig mangel på kvalificeret arbejdskraft, så for at virksomhederne i Ballerup Kommune kan skabe vækst, er tiltrækning af den rette kvalificerede arbejdskraft essentiel.

Erhvervslivet efterspørger kvalificeret arbejdskraft på flere forskellige områder, for at kunne følge med udviklingen. Ballerup Kommune har derfor fokus på uddannelse af faglært arbejdskraft samt inden for STEM-fagene, som er; naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Der er mangel på kompetencer og arbejdskraft allerede nu blandt virksomhederne inden for disse områder, og den mangel vil kunne blive større i takt med, at en hel ny by som Kildedal kommer til.

”Derfor vil vores nye erhvervs- og vækstpolitik have fokus på både den nye by, men også det der skal til for at gøre den til en succes – og derfor er blikket skarpt rettet mod uddannelse og kvalificeret arbejdskraft.”, siger borgmester Jesper Würtzen (A).
Han fortsætter:

”Samarbejdet med erhvervslivet er meget centralt for dette, men det er mindst lige så vigtigt, at det sker i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Derfor arbejder vi målrettet med, at alle parter deltager i projekter for at få det til at lykkes. Vi vil gøre rigtig meget for, at de unge i Ballerups skoler træffer et valg om deres egen fremtid på et oplyst grundlag, og ikke kun på hvad familien mener er det rigtige”.

Klimafokus et must

Alle taler om klima og bæredygtighed. Det optager rigtig mange virksomheder og er en forudsætning for vækst i mange brancher – også for virksomhederne i Ballerup.

Et konkret eksempel på, hvor kommunen kan understøtte virksomhederne er Kildedal – en ny by, som skal DGNB-guldcertificeres. Her skal klima og bæredygtighed spille en stor rolle, og der arbejdes med, at Kildedal skal rumme showcase-muligheder, som leverandører af klimaløsninger har efterspurgt.

På det helt lokale plan, hvor virksomhederne skal kunne omstille sig mere grønt, ønsker Ballerup Kommune at være understøttende med et klimanetværk, som vil arbejde målrettet med virksomhedernes eget klimaaftryk. I netværket kan man også dele viden og erfaringer, hvilket erfaring viser at erhvervslivet synes er vigtigt.

Sundhed er centralt

Kildedal skal ikke kun handle om bæredygtighed. Hele området bygges op omkring sundhed. Sundhed for borgerne bliver centralt, og det skal arbejde side om side med erhvervslivet, hvor kommunen vil tiltrække virksomheder inden for BioTech, MedTech, kunstig intelligens og data. Forhåbentlig kommer borgere og virksomheder til at møde hinanden, når hverdagens sundhed kommer på tale. Nye borgere skal kunne inviteres til at teste virksomhedernes nye sundhedsteknologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *