Styrkelse af fremtidens ældrepleje
Debat Der er forskel blandt kommunerne på, hvor mange timer hjemmehjælp deres borgere får tildelt.

Antallet svinger fra 1,6 timer om ugen til 5,8 timer om ugen for borgere over 80 år.

I Ballerup får borgere over 80 år i gennemsnit 2,4 timer hjemmehjælp om ugen. Der skal tages forbehold for, at tallene kan påvirkes af, hvor mange borgere der bor i plejeboliger i kommunen samt at der i nogle kommuner bor ældre, der har brug for mindre hjælp. Men der er forskel på, hvor meget hjælp man kan få som ældre afhængig af i hvilken kommune man bor, da det er en politisk prioritering. Nogle svage borgere får derfor mindre hjælp end andre.

Grundlæggende mener jeg, at mængden af hjemmehjælp ikke bør påvirkes i større grad af hvor man bor, men gives på baggrund af en faglig vurdering og tildeles dem, der har behov for hjælp.

For at styrke ældreplejen afsatte vi i finansloven sidste år 425 millioner kroner til 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022-2023 og 500 millioner kroner årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen, som skal give bedre pleje og omsorg for de ældre. Målsætningen er, at kommunerne ansætter 1.000 flere i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *