Ny aftale om infrastruktur gavner også Ballerup
Debat Venstre har netop indgået en bred aftale med alle Folketingets partier om udviklingen af vores infrastruktur.

På lange stræk afspejler aftalen de mange gode infrastrukturprojekter, som den tidligere Venstre-ledede regering vedtog før valget. Derfor er vi også godt tilfredse med aftalen, selvom vi ærgrer os over, at der skulle gå to år, før Socialdemokratiet ønskede at prioritere et så vigtigt område.

For Venstre var det altafgørende at indgå en aftale, der understøtter vækst, udvikling og mobilitet og som mindsker de store støjgener, som særligt borgerne i Københavns Omegn udsættes for.

Vi ved, at det er forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for kraftig trafikstøj. Derfor har Venstre kæmpet hårdt for at få flere midler til støjdæmpning med i aftalen. Det lykkedes heldigvis.

Med aftalen igangsættes flere gode projekter til gavn for borgerne i Københavns Omegn.

Først og fremmest øges fremkommeligheden på Motorring 3 ved blandt andet at inddrage eksisterende nødspor til kørsel på store dele af strækningen. Der igangsættes samtidig en VVM-undersøgelse, så mulighederne for at reducere støjen kan blive undersøgt dybgående. Ligesom der bliver etableret en forsøgsordning med ”støj-stærekasser”.

Med aftalen igangsættes også en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Ring 4 fra 4 til 6 spor mellem Ballerup C til Ballerup Byvej samt en udvidelse til 4-sporet byvej mellem Ballerup Byvej og Hillerødmotorvejen. Det er positivt.

En udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 ved Motorvejskryds Gladsaxe og Ring 4 ved Bagsværd indgår også i aftalen. Her skal der samtidig opsættes 4 kilometer støjskærme, så vi kan mindske den støj, der plager boligerne og kolonihavehusene langs motorvejsstrækningen.

Selvom aftalen grundlæggende er fin, ærgrer jeg mig dog over, at de røde partier ikke bakkede op om Venstres ide med en markant pulje til grøn omstilling af den tunge trafik.

Alt i alt er det dog en god aftale med solide Venstreaftryk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *