Fest eller ikke fest i Grantoften
Grantoften_Beboerhusdebat_Henrik_Leiback-copy-scaled.jpg

I Grantoften stemmer de om, om selskabslokalet skal genåbne eller ej.

Selskabslokalet Baltorpvej 219 har fra terrassen og flere vinduer frit udsyn til boligblok 2, hvor mange af beboerne ikke ønsker at lokalet skal åbne for fester igen. Foto: Mia Lundholm
Larm En haste urafstemning i Grantoften kan betyde at selskabslokalet Baltorpvej 219 åbner igen. Ikke alle beboerne er tilfredse med den gulerod afdelingsbestyrelsen vifter med. Siden den 7. juni og frem til den 9. juli kl. 21.00 er beboerne i Ballerup Almennyttige Boligselskab (Bab) Grantoften blevet bedt om af afdelingsbestyrelsen at afgive deres stemme anonymt i […]

En haste urafstemning i Grantoften kan betyde at selskabslokalet Baltorpvej 219 åbner igen. Ikke alle beboerne er tilfredse med den gulerod afdelingsbestyrelsen vifter med.

Siden den 7. juni og frem til den 9. juli kl. 21.00 er beboerne i Ballerup Almennyttige Boligselskab (Bab) Grantoften blevet bedt om af afdelingsbestyrelsen at afgive deres stemme anonymt i en haste urafstemning. Det drejer sig om to punkter: En ny helhedsplan for Grantofteparken og flytning af beboerhus.
For ejendomskontoret betyder en ny helhedsplan med omrokeringen af lokaler, at de får samling på personalegrupperne. De får bedre faciliteter for beboerservice og medarbejdere, samt bedre arbejdsmiljø.
Ejendomskontoret befinder sig i øjeblikket i midlertidige barakker, fordi Grantoftens tidligere hotel er under ombygning. Derfor vurderer afdelingsbestyrelsen også, at det haster med at få vedtaget om beboerhuset og genbrugsbutikken kan flyttes fra varmecentralen på Baltorpvej 219, så ejendomskontoret kan flytte ind i varmecentralen.

Utilfredse beboere
Én af byggeriets beboere, Henrik Laibach, kan godt se alle fordelene for ejendomskontoret, men han hæfter sig ved en kommentar i det informationsbrev som afdelingsbestyrelsen har sendt ud i forbindelse med afstemningen.
I brevet informere de om, at flytningen af beboerhuset giver den fordel for beboerne, at lokalerne i beboerhuset kan åbne for selskaber i weekenderne igen. Og den bemærkning undrer ham. Hvorfor en åbning af festlokalet skulle være en fordel for beboerne, den betragtning deler han bestemt ikke.
Henrik Laibach har boet i bebyggelsen længe nok til at have oplevet mange støjende fester i selskabslokalet overfor hans opgang.
”Dengang de lukkede for festerne i 2018 var det med begrundelsen at det skabte for meget støj og gener for beboerne. Desuden var det depositum som blev lagt ofte ikke stort nok til at dække for skaderne.” Henrik Laibach er pædagog og ked af at man i det mindste ikke tager hensyn til børnene i bebyggelsen.
”Hele blok to sidder på første parket til fulde folk, der vælter rundt, tisser op ad bilerne og langt ud på natten er der støj fra musik og folk der diskuterer, hvem der skal køre med hvem i hvilken taxa. De smadrer flasker på parkeringspladsen, så man skal passe på hvor man kører søndag morgen. Der bor mange børnefamilier her, og ja, også os andre, der ikke er interesserede i at der bliver åbnet op for al den ballade igen ”.

Grantoften bestemmer
”I Grantoften er det beboerne, som bestemmer. Det er derfor også beboerne, som beslutter, om et lokale igen skal være selskabslokale,” udtaler Henrik Christiansen, Bestyrelseskonsulent i DAB.
Han forklarer at Grantoften i mange år har haft ”beboerhus” og selskabslokaler i den gamle varmecentral på Baltorpvej 219, som blev nedlagt, da Grantoften fik fjernvarme.
Et frivilligt beboerhusudvalg står for aktiviteter i lokalet, blandt andet fællesspisning og en genbrugs byttecentral.
Beboerne i Grantoften besluttede i 2018, at bygningen udelukkende skulle benyttes som ”beboerhus”.
Ideen var, at beboerhusudvalget skulle have mulighed for at afholde arrangementer i weekenden og at de forskellige brugergrupper ikke skulle flytte deres inventar forud for udlejning til selskaber. Beboerhuset skulle være et mere aktivt hus, til glæde for beboerne.
Efter ombygning og nybyggede lokaler til Grantoftens funktionærer er der mulighed for at samle de forskellige funktioner i mere egnede lokaler.
”Grantoften har to andre selskabslokaler, som er meget efterspurgte i weekenderne. Der er kun få eller ingen klager over støj eller andre gener fra lokalerne. Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen, at dele af lokalerne på Baltorpvej 219 igen skal kunne benyttes af beboerne som selskabslokale.
Beboerne i Grantoften skal tage den endelige beslutning. Corona gør det vanskeligt at afholde afdelingsmøde. Forslaget er derfor sendt til skriftlig afstemning blandt alle beboere. I Grantoften er det beboerne, der bestemmer,” udtaler Henrik Christiansen.

Diskussion online
Ifølge Henrik Laibach foregår der i øjeblikket en diskussion på Grantoftens lukkede facebook side, hvor vandene er delte. Nogle vil gerne have festlokalet åbnet igen, fordi de andre to eksisterende festlokaler i bebyggelsen ikke har vinduer.
”Mange beboere i boligblok et og tre kan måske ikke genkende at festerne medfører larm og forstyrrelser, fordi de placeringsmæssigt ikke har samme udsigt som boligblok to,” mener Henrik Laibach. Andre deler hans synspunkt om at selskabslokalet på Baltorpvej 219 bør forblive lukkede. Den 9. juli slutter afstemningen og tiden vil vise, hvad flertallet af Grantoftens beboere beslutter sig for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *