Byggeballaden i det gamle Måløv
Debat Kære Hella Tiedemann.

Til din og alle læsernes orientering, så er indsigelserne om byggeballaden i det gamle Måløv absolut ikke færdig. Byggeklageenheden har blot sendt klagen videre til Planklagenævnet.

Der er desværre en række misforståelser i artiklen den 23. juni. Kommunen har sendt sagen i høring til os naboer to gange. Men vi mener ikke, at kommunen og bygherre har lyttet til vores indsigelser.

Vi har intet imod, at der bygges i området eller at få nye naboer. Byggeriet skal blot udføres indenfor lokalplanens rammer, med respekt for områdets struktur og kvaliteter og os der allerede bor i kommunen. Ifølge lokalplanen skal nye boliger tilpasses strukturen i området, og må kun bestå af en åben lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25. Det betyder bl.a. at hver bolig har sin egen matrikel, med egen have, parkering og plads til renovation. I byggeprojektet ønsker man nu 10-11 boliger på én matrikel med fælles parkeringsplads og fælles havearealer og en samlet bebyggelsesprocent på minimum 40.

Der er så mange forhold i denne sag som er under al kritik. Vi står tilbage med en oplevelse af at man fra byggesagsbehandlerens side bare har været interesseret i at bygge så meget som muligt, og sagen dermed har været afgjort på forhånd. For bare at nævne et par stykker:

Byggeriet bryder med strukturen i området og der bygges meget mere end der er tilladt

Byggeriet giver væsentlige indbliks- og skyggegener for os naboer

Der er ikke fundet plads til renovation til de 10-11 boliger i projektet

Der findes en 11. bolig på grunden, som i projektet ikke er talt med i bebyggelsesprocent eller krav til parkering, renovation mm.

To forhold i sagen har ikke været i høring, som de burde. Kommunen har godkendt et lejlighedsbyggeri på grunden, på trods af at det er i strid med lokalplanen. I 2019 gennemførte man en arealoverførelsessag, hvor man dispenserede for flere forhold og brød med strukturen i området. Byggesagsbehandleren tegnede i den forbindelse selv et forslag til hvordan bygherre kunne placere væsentlig flere boliger på den nye stormatrikel end lokalplanen gav hjemmel til.

I forvaltningens sagsfremstilling til TMU er de kritiske forhold fra vores høringssvar enten udeladt eller negligeret og der står fx at vi ikke har haft nogle indvendinger til de forhold der dispenseres fra, hvilket er direkte usandt. Vi mener derfor, at TMU ikke har fået et oplyst grundlag at træffe beslutningen ud fra. Så vi sætter pris på, hvis Hella Tiedemann sammen med TMU vil se på sagen igen. Og vi inviterer også gerne udvalget ud til en rundvisning og snak i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *