Svar om grøn kommune
Debat Jeg er helt enig i, at der sker rigtig meget i Ballerup Kommune på byudviklingsområdet, og nogle gange kan det måske virke som en stor mundfuld for enkelte.

Ballerup er en del af hovedstadsområdet, hvor der forventes en vækst på op mod 200.000 mennesker i kommende år. Samfundet vækster, og Ballerup er en del af det. Og ja, det kan have konsekvenser for vores natur og fælles grønne arealer, hvis vi ikke passer på det hele. Når det er sagt, så mener jeg faktisk, at vi har passet på naturen og vores fælles grønne områder, så længe jeg har været politiker.

Vi taler klima og miljø hver eneste gang, vi har en sag oppe til behandling i vores politiske system. Rigtig meget af den byudvikling der foregår i Ballerup Kommune, foregår ved, at vi fortætter vores eksisterende bymidter og omdanner nogle af vores eksisterende udtjente erhvervsområder. Det gør vi for at holde andre og mere grønne/naturrige områder fri, så de kan bruges rekreativt.

Udbygningen af Skovlunde Centret er et godt eksempel på det.

Vi vælger at udbygge i et eksisterende byområde, hvor byen er tæt. Det betyder, at vi enkelte steder bygger højere, end vi er vant til. I eksemplet med Blokhaven, der ligger tæt på det nye byggeri, er vi gået ned til to etager i dele af området, i en dialog med boligselskabet for at imødekomme mulige gener. Angående Lilletoften og Ringtoften er det ikke rimeligt at sige, at der bygges tættere på end det eksisterende.

Natur står meget højt på den politiske dagsorden i Ballerup, og vi arbejder hver eneste dag for at øge biodiversiteten i kommunen. Senest har vi blandt andet vedtaget en træstrategi, igangsat træplantning langs de store veje, og i 2022 barsler vi med en strategi for bynatur med henblik på at fastholde og udvikle bynaturen i kommunen

7 kommentarer om “Svar om grøn kommune”

 1. Kate Svarrer siger:

  Kære Hella, kan du ikke fortælle lidt mere om hvordan man har påtænkt at plante langs de store veje? Os der er vokset op herude huske faktisk en hel del træer – som senere måtte lade livet – da deres rodnet gik op gennem asfalten, med deraf følgende store udgifter ??? Hvordan har man tænkt sig at sikre det ikke sker, og for den sags skyld også på Stationspladsen. Har man taget specielle forbehold for dette – og hvis ja, hvad økonomi er der så forbundet med disse løsninger.

 2. Morten siger:

  Hvordan tænker Ballerup kommune at klare de trafik propper der vil komme hvis 200.000 mennesker flytter til Ballerup kommune? Kommunen har ikke ligefrem gjort passagen igennem byen nemmere med diverse vej indsnævringer og der er ikke mange tomme indfaldsveje i myldretiden. Vil man tvinge folk over i den offentlige transport eller skal vi alle bare holde i tomgang det meste af dagen?

 3. Poul E. Pedersen siger:

  Problemet er at kommunalbestyrelsen, uden at spørge borgerne, egenrådigt har besluttet at bygge højt og tæt i Kommunen.
  Hvilket vil sige at mange borgere nu og i fremtiden, vil føle at udsigten fra deres bolig bliver indskrænket af et tæt højt byggeri.

  Man forventer en vækst i hovedstadsområdet på 200.000 personer, og siger nu at Ballerup kommune er en del af den vækst.
  Hvorfor det. ??
  Hvem bestemmer det. ??

  Er det en del af Kommunalbestyrelsens politik at vi her i Kommunen skal bygge, bygge og bygge i det uendelige, eller har man et maximum antal.

  For uanset hvad kommunen end siger ER vore grønne arealer under angreb af byggeri m.m.
  Og vi borgere ønsker IKKE vor kommune omdannet til et tætbebygget ghetto.
  Men ønsker at bibeholde de åbne frie, grønne arealer og byggeri med luft omkring.

  Hvorfor er det så svært for vor kommunalbestyrelse at fatte. ???

  1. Karin Traun siger:

   De 200.000 personer er et politisk målt for hoved regionen fra regeringens side. De sidste 10 år var tilvæksten 155.000. Danmarks statistik forvender 103.000 pers. de næste 10 år så dette er en fordobling ad dette.

   Hvis man kigger på befolkningsfordelingen vil det, hvis man deler de 200.000 jævnt ud svare til en stigning på knap 2800 borgere i Ballerup.
   I befolkningsprognoserne er den planlagte tilvæksten steget fra år 2019: 3590 personer, 2020: 5102 pers. til 2021: 10.000 pers. Hvis man kigger i Kommuneplan med alle tillæggende 29/3: 14928 pers. Helt EKSTREMT! en vækst på 30,7%

   Den anden kommune som har vækstet mest foruden København de sidste 10 år er Rødovre med 12,6%. Deres naturkapitalindeks er faldet fra 53 til sidste pladsen. Ballerup er også allerede faldet og vil falde yderligere blandet på grund af nye inddragelser af grønne områder.

 4. Ove Ginness siger:

  Åh ja, de sosser, de sosser 🙂
  En lille pamflet fra 1787 hedder: ”Hvo Gud giver Embede den giver han ogsaa Forstand”. Siden 1871 har Socialdemokrater troet det også gjaldt dem, men de har gennem år hældt mere og mere over til den svenske udgave: ”Den Gud giver et embede, giver han også forstand til at misbruge det”. . . . . !

 5. Claus Kiær siger:

  Kære Hella Tiedemann. Du som både politiker og formand for TMU og sammen med By, Erhverv og Miljø havde I ansvaret for HedeDanmarks ansættelse og kontrollen af dem, som viste sig at være være “mangel på kontrol”. Fra 2015 – 2021 i en periode på 6 år sejlede det i forhold til renhold med ophobet affald, makulering af affald, cigaretskod, mundbind og manglende opfølgning på frivillige borgeres initiativer og tips. Lad være med at misbruge ordet “grøn kommune”, for 60.000 kilo affald opsamlet af frivillige fra @NatureSays#Metoo samt yderligere flere tusinder af kilo opsamlet af alle mulige andre frivillige alene de sidste 3 år vidner om dit og Socialdemokratiske manglende viden og ansvar ude i den virkelige verden. Det er fint med jeres byggeprojekter og indkøb af stressede bytræer til +/- 35.000 kr. stykket, men Ballerup ligger ikke lunt i det grønne sving. Et oldnordisk parti som liste A med så mange medlemmer og stemmer burde frivilligt kunne rykke meget mere. Men det gør I ikke. Jeg har boet 6 år i Ballerup og ikke modtaget et eneste inkluderende projekt fra dig og dit parti og når jeg taler med folk, der har boet i kommunen endnu længere tid siger de det samme. Snak er der meget af, men der mangler handling også det der ligger udenfor Rådhusets vægge. PS!!! Og makuleringen er endnu ikke blevet stoppet.

 6. Martin Jensen siger:

  Jeg kan kun give dig medhold Claus Kiær
  Uden jeres indsats ,havde de været en svine stig at bevæge sig rundt i kommunen.
  Jeg er desværre ikke imponeret over den indsats det nye hold fra kommunen gør .
  Det flyder stadigvæk med affald ,stier bliver ikke fejet og jeg kunne blive ved .

Skriv et svar til Morten Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *