Svar om grøn kommune
Debat Kære Kristijan.

Jeg forsøger ikke at skabe en præmis om vores arbejde med det grønne. At vi hele tiden bliver bedre er altså et faktum. Det går ikke så hurtigt, som jeg gerne vil, men bedre bliver vi hele tiden og jeg lover dig at jeg arbejder benhårdt på det.

At vi placerer os lavere ved denne måling af naturkvaliteten skyldes ganske enkelt at der er ændret målemetoder. Læs nøje med her:

Ballerup Kommune er dalet fra en 48. plads i 2015 til en 71. plads i 2020 i det nyligt offentliggjorte Naturkvalitetsindeks fra DN og DCE, Århus Universitet. Den placering har jo en årsag.

Den altovervejende årsag til Ballerup Kommunes nye placering er ændringer i opgørelsesmetoden, og nedgangen har vi tilfælles med kommuner som Herlev, Glostrup, Gentofte, Brøndby og Rødovre.

For eksempel blev vurderingen af kategorien ”by/øvrigt” i 2015 baseret på skøn, hvor den i 2020 er baseret på et mere præcist fra GeoDanmark. Her er kategoriseret flere arealer med ”byer/øvrigt” (eksempelvis veje), der før var i kategorien ”byer/grønt”. Et andet eksempel er kategorien ”skov”: I 2015 var skovandel baseret på data og scanninger, mens der i 2020 kun blev brugt data. Dermed er en del ”skov” faldet ud.

Stigning i bebyggelsesprocenten fra 2015 til 2020 har også haft indflydelse på den nye placering.
Selvom Ballerup Kommune er faldet i samlet placering, så er naturværdierne steget i kommunen

Placeringen på ranglisten skjuler umiddelbart det faktum, at naturværdierne for alle naturtyper reelt er steget siden 2015-opgørelsen. Naturværdierne for ”skov” er steget +0,6 point, ”søer” + 19, ”eng/mose” + 9,3 og sidst for ”overdrev/hede” + 13,95. Samlet set er naturværdierne steget fra 46 til 52 ud af 100, og det er jo ikke dårligt. En lille stigning som jeg forventer at vi øger i den næste måling.

Vi har nemlig en del nye registreringer , blandt andet 39 beskyttede naturområder som ikke er med i naturkvalitetsindekset før næste måling.

Jeg er rigtig glad for, at I sammen med os vil gøre rigtig meget mere for at vi kan blive grønnere, det fortjener borgerne, så tak for det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *