Slip skolerne fri
Debat Vores skoler har i årevis været overreguleret.

Radikale Venstre vil hæve de fremtidige ambitioner på skoleområdet i vores kommune, og arbejde for at alle børn oplever den gode, åbne, varierede og rummelige skole, der har været svær at realisere under de mange unødige krav, mål og test, som folkeskolen er bundet ind i.

Et konkret eksempel på at vi også i Ballerup går længere, end det som lovgivning kræver, er de årlige kvalitetsrapporter, der beskriver skolevæsnet og de enkelte skolers niveau. Den seneste kvalitetsrapport for 2020 er netop blevet behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet 21. juni, og med den i hånden synes jeg med rette, at man kan spørge sig selv om, hvilken positiv forskel den reelt bidrager med?

Kvalitetsrapporterne kræver tid, energi og fokus at udarbejde, drøfte og følge op på i vores skolevæsen. Centralt såvel som lokalt på de enkelte skoler. Tid, energi og fokus der i stedet for kunne anvendes direkte på at skabe en bedre skole for alle. Og give tid og rum til andre samtaler om en god skole i blandt andet skolebestyrelserne.

Vi skal som kommune naturligvis leve op til lovgivningens nugældende bestemmelser om kvalitetsrapporter hvert andet år. I Radikale Venstre er det imidlertid vores mål at erstatte unødvendig kontrol og afrapportering med frihed og tillid til de faglige kompetente lærere og skoleledere, der knokler i vores skoler hver eneste dag. I samspil med forældrene skal de have udstrakt frihed og luft til lokale forskelle, fordi det er det lokale engagement, der gør en god skole og giver undervisning af højeste kvalitet.

Lad os derfor tænke nyt sammen og som et af de første skridt i en ny udvikling, hvor vi slipper skolerne fri, droppe næste års kvalitetsrapport.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *