Potentiale for natur i Ballerup
Debat Vi har masser af steder, hvor vi kan give naturen plads til at udvikle sig og blive rigere på oplevelser og levesteder til sjældne dyr, planter.

De valg vi træffer nu, med massiv byudvikling er afgørende for, hvordan vores kommune vil udvikle sig.

Jeg har arbejdet politisk for at få sat mere fokus natur, på at skabe mere viden om vores natur i hele kommunen og ikke mindst for at vi politisk prioriterer penge og plads til naturen.

I 2020 blev 80 potentielle naturområder kortlagt, og der blev fundet 39 områder med beskyttet natur, som ikke var kendt tidligere og dertil er 41 områder nu registreret som potentiel natur. Det er virkelig positivt for det betyder, at vi i Ballerup Kommune inden for 10-15 år vil kunne få en masse områder med natur, der vil bidrage med levesteder til sjældne dyr, planter og oplevelser til os.

I de kommende måneder og år skal vi beslutte, om vi vil byudvikle på naturens præmisser, om vi vil afvikle natur for boliger og om vi vil prioritere den potentielle natur.

Jeg er ikke i tvivl, vi skal have mere natur og natur med mere kvalitet og det kræver, at vi husker brandmandens lov, der siger at vi altid skal starte med at bevare naturarealer med høj naturværdi – for hvis først arterne forsvinder, kommer de måske aldrig igen. Derefter bør vi beskytte og forbedre arealer, der potentielt kan opnå en god naturværdi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *