Mere og vildere natur i Ballerup
Debat Den danske natur er desværre blevet mere og mere klemt gennem årtier, og mange arter er i akut fare for at uddø.

Dyrearter, insekter og planter forsvinder, fordi vores natur er opdyrket og monoton. Der er alt for få arealer med vild natur.

Derfor skal der indledningsvist lyde en stor tak til Stine Rahbek Pedersen fra Enhedslisten, for via netværket ”Fremtidens Ballerup – debat og politik på tværs” at have taget initiativ til en naturvandring fra Naturparken i Måløv til Baltorpplænen sammen med Simon Leed Krøes fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og lokale ildsjæle fra DN Ballerup.

Efter sådan en aften kan ingen være i tvivl om, at vi har potentiale for at skabe både mere natur, en vildere natur og for at opnå en højere naturkvalitet. Også i bynære områder i Ballerup Kommune – hvis vi ellers kan undgå at plastre det hele til med beton og asfalt.

Arbejdet med at sikre, at naturen får det bedre, er efter min mening et vigtigt politisk indsatsområde nu og i årene, der kommer. Der er behov for, at det arbejde kommer op i et helt andet gear end hidtil og for en fælles forståelse af, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem grønne pletter og naturkvalitet.

I Radikale Venstre foreslår vi, at der udarbejdes en sammenhængende naturplan for hele kommunen. En plan, der blandt andet skal vise, hvor og hvordan vi kan bevare eksisterende områder med høj naturværdi samtidig med, at vi skaber en mere varieret natur ved at udvikle de grønne arealer, øge variationen af biotoper og levesteder og i det hele taget løfte biodiversiteten. Og med konkrete mål herfor.

Jeg håber, at et flertal i den kommende kommunalbestyrelse vil være med til at tænke nyt og sikre en reel øget naturkvalitet i Ballerup Kommune. Vi skylder ærlig talt os selv, vores børn og børnebørn at arbejde for at vende udviklingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *