Byggeballade i det grønne
Byggeri-Sandkrogen-01-22-21-scaled.jpg

Peter Kesting, Helle Dalsgaard og Martin Sommer (bagest) ved udkanten af nabohaven, med udsigt til det tomme areal, hvor de nye boliger efter planen skal bygges.

Peter Kesting, Helle Dalsgaard og Martin Sommer (bagest) ved udkanten af nabohaven, med udsigt til det tomme areal, hvor de nye boliger efter planen skal bygges. Foto: Kaj Bonne
Nybygggeri En gruppe naboer i Måløv har taget kampen op imod et nybyggeri på Kratvej. På linje med beboere i Egebjerg føler de sig overhørt og negligeret af både Ballerup Kommune og samme bygherre.

For nogle måneder siden skrev Ballerup Bladet om en gruppe beboere i Egebjerg, der var trætte af et nybyggeri, der skabte problemer på en række områder.

Nu er den gal igen i Måløv.

Her har en gruppe beboere omkring Kratvej, Liljevangsvej og Måløv Hovedgade taget kampen op imod et planlagt byggeri, hvor der midt i et ellers grønt areal skal bygges tre dobbelthuse meget tæt på naboernes grunde.

Der har ifølge naboerne ikke været nabohøringer, bebyggelsesprocenten er overskredet, der vil på grund af husenes placering være markante indkigsgener og der er ingen afklaring af parkeringsforholdene. Desuden mener naboerne generelt, at lokalplanens intentioner om bevarelse af et landsbymiljø, ikke overholdes.

Naboerne har angiveligt forsøgt at få Ballerup Kommune i tale, men uden held og de har nu hyret en advokat, der kan tale deres sag.

Ingen dialog

”Vi har ikke fået ret meget information om byggeriet. Det var et tilfælde, at vi fik noget at vide og der har ikke været nogen nabohøring. Ifølge planerne vil det komme til at ligge meget tæt på vores haver. Byggeriet bliver otte meter højt og vil i den grad give gener med indkig og skygge. Det grønne område, som vi elsker at bo i, vil blive forandret og vi har ingen mulighed for at komme med indsigelser. Derfor har vi nu hyret en advokat, så vi på den måde bliver hørt,” siger Peter Kesting, en af naboerne til det nye boligbygeri.

Bygherren er Daniel Ploug Hansen, der også står bag det førnævnte byggeri i Egebjerg og han har ifølge naboerne tidligere selv boet på grunden, som han altså nu vil bebygge tæt.

Bygges tæt

”Bebyggelsesprocent er steget fra 27 procent til 40 procent og nu til 60 procent. Det er ganske samme mønster, som vi ser i de øvrige sager med byggeri. Vi forsøger at få Ballerup kommune i tale men uden held. Vi har også forsøgt at henvende os til bygherren, men ham hører vi heller intet fra. Det er vores have, der bliver helt overskygget af det nye byggeri og vi har ikke engang mulighed for at sige noget til det,” siger Helle Dalsgaard og Martin Sommer, to af de andre beboere op til det planlagte og tydeligvis ganske upopulære byggeri.

De understreger alle, at man trods områdets grønne natur og ro ikke har noget principielt imod, at der skal bygges, men at proceduren og manglen på mulighed for dialog er frustrerende samt at man skal indtænke landsbymiljøet langt mere.

Sagen er blevet behandlet i teknik- og miljøudvalget og den gik glat igennem og det er også den umiddelbare reaktion, som formanden for udvalget, Hella Tiedemann (A), har til kritikken.

Det er ikke sjovt

”Vi behandlede den sag i udvalget for snart et par måneder siden og der var ikke noget at udsætte på den. Jeg kan godt forstå, at beboerne ikke synes, det er sjovt at få naboer tæt på, når man bor i det område som eksempelvis Måløv bymidte. Men der er 200.000 mennesker der vil bo i områder udenfor København og nogle af dem skal bo i Ballerup Kommune. Derfor skal vi finde egnede grunde til boliger. Det er klart, at nybyggeri skal opføres med hensyn til naboerne. Jeg mener ikke, at der er nogle problemer, men jeg vil gerne kigge på det igen,” siger Hella Tiedemann, som igen understreger, at hun godt kan forstå, at det er irriterende for de nuværende beboere, at de får nye naboer, men at man også må indse, at der skal nybyggeri og nye indbyggere til, hvis man vil bibeholde velfærden og økonomien i kommunen.

Hun vil dog, som nævnt gerne kigge på sagen igen for at se, om er nogle detaljer, der kan ændres på.

Har lyttet

Bygherren Daniel Ploug Hansen er noget overrasket over naboernes reaktioner. Han mener, at han har gjort alt for at tilrette projektet løbende til naboernes og kommunens ønsker i de fem år, projektet snart har været i gang.

”Vi har lyttet til naboernes ønsker og ad flere omgange rettet til, så de passede ind efter de indsigelser, der har været. Vi har ændret udseendet, nye tage, flyttet husene længere væk og jeg har brugt mange penge på at ændre tegningerne flere gange, netop så projektet passer ind i nabolaget. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg mere skal gøre for at naboerne ikke reagerer negativt, siger Daniel Ploug Hansen, som understreger, at han bestemt har været i dialog og ikke på nogen måde ønsker at være uvenner med naboerne.

Glemt fortiden

”Men jeg tror måske, at noget af modstanden hænger sammen med, at naboerne glemmer hvordan det så ud før. Jeg har jo boet her og før i tiden var der virksomheder og opmagasinering og masser af trafik. Nu har vi ændret det til, at der skal være boliger, men i et stykke tid har der været en grøn græsplæne og det der det, som folk bider mærke i.

Men hvis man ikke bygger boliger, der endda er tilrettet naboernes ønsker, så kan der igen åbnes for eksempelvis en lagerhal med masser af tung trafik. Så det er afgjort en forbedring,” siger Daniel Ploug Hansen, som stadig kæmper med eftervirkningerne af den førnævnte ballade i Egebjerg.

”Det har taget hårdt på mig og jeg har derfor ikke fået udviklet så meget på projektet i Måløv. Men vi skal da i gang indenfor et år, selvom energien efterhånden bliver trukket ud af mig, med al den lokale modstand, som jeg faktisk ikke rigtig kan forstå,” siger Daniel Ploug Hansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *