Beskæftigelsesindsatsen bør forenkles
Debat Regeringen ønsker at finde penge til at finansiere ”Arne-pensionen” ved at forenkle arbejdet på jobcentrene. Hvilke muligheder kan der så være for at forenkle beskæftigelsesindsatsen?

Det Konservative Folkeparti i Ballerup mener, at beskæftigelsesindsatsen kan og bør forenkles. Vores fokus er bla. på den ufleksible fleksjob-ordning, som bør kunne sættes på pause, hvis man har et svingende helbred. I gode perioder bør man kunne være fri til at arbejde uden offentlig støtte, men det skal være nemt og enkelt at komme tilbage på ordningen, såfremt ens helbredstilstand forværres. Det vil give tryghed for både borger og arbejdsgiver. Og udgangspunktet skal altid være, når borgeren selv føler sig tryg og klar til at arbejde mere i perioder.

Beskæftigelsesindsatsen skal sætte den enkelte borger mere i centrum i stedet for systemet.

Fornylig kunne man læse i Ballerup Bladet, at der visiteres mange nye borgere til fleksjob i Ballerup Kommune. Det er en positiv udvikling, at flere borgere med nedsat erhvervsevne har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet og udnytte deres ressourcer og kompetencer til glæde for dem selv og samfundet.

Men det er vigtigt, at de mange nye fleksjobbere kommer ud i virksomhederne og ren faktisk også virker i deres fleksjob. Det kræver et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked, som formår at se potentialerne i at ansætte fleksjobbere.

Dette spændende tema var på dagsordenen, da Facebook-gruppen ”Fremtidens Ballerup – Debat og politik på tværs” afholdt deres seneste debatmøde, hvor jeg deltog som debattør. Her deltog tre af vores lokale socialøkonomiske virksomheder: Grantoftegaard, Huset Venture og Specialisterne, som på hver deres måde er specialister i at skabe plads til f.eks. fleksjobbere og se potentialet i deres arbejdskraft.

Jeg håber, at Ballerup Kommune fremadrettet vil samarbejde mere med de socialøkonomiske virksomheder i bestræbelserne på, at vores mange fleksjobbere og andre kan komme til at bidrage på arbejdsmarkedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *