Udfordrede elever får hurtigere hjælp
Debat Jeg mener skolerne er de bedste til at skabe de løsninger, der giver mening i det enkelte lokalområde.

Da jeg gik til valg var det et væsentligt indsatsområde for mig at reducere detailstyring og uddelegere økonomi og beslutninger til skolerne.

Særligt har der været udfordringer med for meget bureaukrati, når skoleelever skulle have ekstra hjælp, for det er vigtigt at de hurtigt kan få en hjælpende hånd til, at deltage i klassens fællesskaber.
Inden 2019 var det et udvalg på rådhuset der to gange om året tildelte midler til elever, der var udfordrede. Men i 2019 blev vi enige i børne- og skoleudvalget om, at lade hver skole få en stor del af budgettet til de elever, der har et særligt behov.

Jeg er rigtig glad for, at skolerne har fået en stor del af økonomien til special undervisning ud på skolerne så de kan handle så snart en elev har behov for en anderledes undervisning, hjælp eller støtte. Allerede nu kan vi se at det går fremad, for der er lidt flere børn, der kan blive i skolen, end det er tilfældet i andre kommuner og i forhold til de forventninger indenrigsministeriets analyser forudser.

Et nyt tiltag er skolefleks, hvor skolen får tilbudt økonomi til, at skabe den rummelighed, der skal til for, at en elever der er lidt mere udfordrede kan blive i skolen og ikke skal i et dagbehandlingstilbud. Det bliver rigtig interessant at se, hvor langt det kan bringe os.

På det seneste skolebestyrelsesmøde på Måløvhøj Skole blev jeg bekræftet i, at vi har skabt en forbedring.

Skoleledelsen kunne nemlig fortælle, at det allerede nu kan mærkes i organisationen, at de kan handle hurtigt når et barn har behov for hjælp. Nu skal vi så bare have is i maven og lade skolerne realisere potentialet i den nye model, så jeg er godt tilfreds med at vi på seneste kommunalbestyrelsesmøde har besluttet netop dette og udskyder mulige justeringer, til modellen er evalueret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *