Svar om tværkommunale tilbud
Debat Stine Rahbek Pedersen skriver i Ballerup Bladet om bedre tværkommunale tilbud på specialområderne, og glæder sig over, at der nu åbner sig bedre muligheder for at kommunerne kan oprette flere pladser.

Det er helt korrekt, men ikke rigtigt, at der ikke har været politisk fokus på udgiftsstyring af området tidligere.

Der har været meget stort fokus på hele området gennem mange år både fra medarbejdere og politikere, da der i alle landets kommuner er et stigende antal borgere, der har brug for specialtilbud, og dette skal gerne finansieres uden udhulning af normalområdet, i hvert fald når der er tale om dagtilbudspladser og specialskolepladser.

Det er en stor udfordring, at efter amterne blev nedlagt, er der ikke oprettet nye offentlige pladser på specialområdet, mens behovet for pladser er steget med op til 30 % i perioden set på landsplan. Den større efterspørgsel efter pladser har fået mange private aktører på banen, med tilbud som ofte er for dyre i forhold til kvaliteten. Problemet er, at den enkelte kommune ikke skal bruge særligt mange af de meget specialiserede pladser, så pladserne skal oprettes i kommunalt samarbejde, og betingelserne for dette har været vanskelige.

Denne udfordring har Ballerup Kommune taget op, og undertegnede har for flere år siden været værter ved en arbejdskonference for kommunerne i vores region, som var et første startskud til at løse dette problem.

Det har været en lang og svær proces, men nu begynder resultaterne at vise sig.

Alle landets kommuner har udfordringer med at styre udgifterne på specialområdet. Da den nyvalgte kommunalbestyrelse i foråret 2018 blev præsenteret for en forventet overskridelse af budgettet på 30 mio. kroner på voksenhandicapområdet, handlede det ikke kun om dyre pladser, men også om uventet mange tilflyttere til kommunen med særlige behov, og om at borgere der allerede havde plads på en specialinstitution, havde behov for yderligere indsatser. Social og Sundhedsudvalget udviklede en model, der gør det lettere at følge området politisk, og på opfordring fra Ali Abassi har Børne- og Skoleudvalget udviklet en tilsvarende model.

Det løser dog ikke udfordringerne, at det er lettere at følge politisk.

På Børne- og skoleudvalgets område handler det i meget høj grad om forebyggende arbejde og tidlig indsats. I Ballerup Kommune har vi de sidste 10 år stadig videreudviklet og udbygget fællesskabsmodellen, der handler om en tidlig og sammenhængende indsats fra 0-25 år, så alle børn og unge har et godt børneliv og ungdomsliv og bliver uddannede og klart til at godt voksenliv, som aktive og bidragende borgere.

Der kunne fortælles meget mere om dette område. Det er noget, der optager alle politikere og vores administration rigtigt meget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *