Svar om frivillighed
Debat Kære Charlotte Holtermann.

Jeg vil gerne kvittere for, at der i kultur og fritid arbejdes hårdt for at få gennemført en række fysiske forbedringsarbejder i tilknytning til Kommunens foreningsfaciliteter, hvoraf nogle har været undervejs i et stykke tid.

Og det er glædeligt at høre, at blandt andet svømmehallen på Skovlunde Skole omsider åbner igen efter en meget lang renoveringsperiode, som påbegyndtes i slutningen af 2019.

Min bekymringer går dog ikke på tiltag, der allerede er igangsat, men snarere de forbedrings-arbejder og øvrige tiltag på foreningsområdet, der i budgetaftalen for 2021 er planlagt gennemført i 2022 og frem.

Her kan nævnes et idrætsfacilitetsprojekt i Jonstrup-lejren, forbedring af omklædningsrum, elektronisk adgang til skabe i East Kilbride Badet, kunstgræsbane og fortsat reparation af dræn på fodboldbaner i Ballerup Idrætsby, men som grundet en generel kommende besparelse i Kommunen på 35 mio. i 2022 kan være i farezonen for at blive droppet eller udskydes – en bekymring, jeg ikke er alene om at have.

Jeg er sikker på, at du er enig i, at gode rammer i Kommunens bygninger bidrager til fastholdelse og tiltrækning af nye og nuværende medlemmer samt frivillige i foreningslivet. Det er jo fundamentet for udfoldelsen af foreningernes aktiviteter, klubliv og fællesskaber, hvorfor udsættelse eller helt bortfald af planlagte forbedringsarbejder vil ramme foreningslivet hårdt efter et år med tvungne nedlukninger og medlemstab på samlet 13,4 procent.

Det er rigtigt, at jeg som formand for Folkeoplysningsudvalget har indgået i arbejdet med udformningen af Kommunens nye frivillighedspolitik – et arbejde som reelt har været undervejs i over 2 år, og som jeg har deltaget aktivt i. Jeg ser frem til, at denne forhåbentligt inden længe kan lanceres, og udmøntningen af politikken vil blive gennemført i et konstruktivt samarbejde mellem Kommunens fagudvalg, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og foreningslivet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *