Juster boligplanerne for Baltorpplænen
Debat Hvorfor skal vilkårene for boligbyggeri (bygningshøjde, bebyggelsesprocent) ændres med lokalplan 196 i forhold til rammerne i gældende Kommuneplan?

Den 22. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen de vilkår, som skulle gælde for byggeri på Baltorpplænen. Hvad har ændret sig på mindre end et år? Er det en potentiel bygherres ønsker, der efterkommes? Er det ønsket om en større økonomisk gevinst, der driver planlægningen? Men dette hensyn er ikke omfattet af Planlovens bestemmelser.

Bebyggelsesplanen (med øget bygningshøjde, større bebyggelsesprocent og den valgte bebyggelsesform) medfører, at flere boliger i karrébebyggelsen bliver belastet af trafikstøj fra Baltorpvej herunder udearealer (LP s. 14) og giver begrænset sollys for enkelte boliger og i gårdrummene (LP bilag 7). Sådanne forhold lever ikke op til intensionerne i

Planloven. Der bør satses mere på kvalitet end på kvantitet. Boligerne kommer formentlig til at stå der de næste 80-100 år.

Den øgede bygningshøjde og massive bebyggelsesform giver i store dele af året skygge i Klimaparken (LP bilag 7).

Det store antal boliger medfører endvidere et stort antal p-pladser i området. Det er tankevækkende, at 500 p-pladser med tilkørselsarealer næsten fylder det samme som det areal, der bliver tildelt Klimaparken.

Den overordnede målsætning med udarbejdelse af LP 196 er bl.a. at tilvejebringe flere boliger og dermed øge indbyggertallet gerne børnefamilier med cirka 2.000 frem mod 2025. Indbyggertallet er alene fra 2020-2021 steget med 708 indbyggere. Ballerup Kommune er således godt på vej mod at opfylde sit mål. Så mon ikke det kvalitative aspekt kan få større vægt ved justering af lokalplanforslaget ved den endelige politiske behandling af lokalplanen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *