Ideer til Baltorpplænen
Debat Vi har i Radikale Venstre Ballerup har med interesse læst høringsmaterialet for en ny bydel på Baltorpplænen i Ballerup.

Forsalget indeholder flere gode elementer. Blandt andet en klimapark, faciliteter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter og et campus-område for uddannelse, ligesom der er gode tanker om stationsnært byggeri.
Imidlertid mister Ballerup kommune med det nuværende forslag endnu et grønt bynært område.

Og kommunens tydelige identitet, som en kommune der kombinerer bolig- om erhvervsområder med natur og grønne rekreative områder på grænsen mellem land og by, er i stigende grad ved at gå tabt.

På den baggrund foreslår vi, at projektet sættes på pause, indtil der er udarbejdet en samlet naturplan for Ballerup Kommune. En plan, der blandt andet skal sikre sammenhæng og kvalitet i vores natur og de grønne byrum samt sikre udviklingen heraf. Derved kan byen udvikle sig i samspil med naturen. Ikke på bekostning af den.

Kan der ikke samles flertal i den nuværende kommunalbestyrelse for at sætte projektet på pause, indtil der foreligger en helhedsplan for naturen i kommunen, foreslår vi i stedet at øge projektets grønne profil ved:

· At der alene bygges på de eksisterende sokler og de områder, hvor der i forvejen er bebygget, så kommunen ikke mister flere grønne og ubebyggede arealer til beton og asfalt.

· At der i tillæg til klimaparken etableres en biodiversitetspark, der kan bidrage til en øget forståelse af vigtigheden af en høj biodiversitet.

· At der etableres en legeplads/legepark, som kan give plads og rum for motorisk udfoldelse, kreativitet og aktivitet for børn og familier.

· At nye og eksisterende områder til bil-parkering indtænkes i bygningerne (under terræn), så så lille en del af Baltorp-plænens areal blokeres af parkeringspladser.

· At ladestationer til el-biler og el-cykler får så høj prioritet som muligt, så området derved også kan bidrage til omstillingen til en mere klimavenlig transport.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *