Flere mål til idrætten
Debat Som spidskandidater til kommunalvalget for henholdsvis Radikale Venstre og SF er vi helt enige om  at arbejde sammen for at idrætten i Ballerup Kommune skal have høj prioritet i den kommende valgperiode.

Desværre har vi set et betydeligt fald i antallet af medlemmer det seneste år, hvor COVID-19 har udfordret idrætten i høj grad, og også i store perioder helt sat en stopper for det at kunne dyrke idræt i den lokale forening.

Derfor mener vi at der er behov for en ekstraordinær indsats fra kommunal side for at hjælpe foreningslivets idrætsfællesskaber i gang oven på de hårde betingelser som COVID-19 har skabt, og desværre også de udmeldelser fra medlemmer som pandemien har medført.

Samtidig med det skal vi finde løsninger der gør at flere Ballerup-borgere også fremadrettet på den anden side af corona kan dyrke idræt i foreninger og faciliteter i Ballerup Kommune, frem for at køre over kommunegrænsen for at dyrke idræt.

Samspillet mellem idrætten og henholdsvis dagtilbud og folkeskole skal styrkes. Kommunen spiller en vigtig rolle i at skabe og rammesætte et godt samarbejde til gavn for såvel dagtilbud/skole, idrætsforeningerne og først og fremmest børnene.

Det skal være nemt og attraktivt at være frivillig. Radikale Venstre og SF vil arbejde for at vilkårene for de frivillige idrætsledere forbedres. Vi skal have et fleksibelt system, der tilpasser sig foreningslivets og idrætsledernes vilkår.

Kommunen er til for foreningerne – ikke omvendt – og kommunen skal være en aktiv medspiller for de frivillige ledere, der er så afgørende for et blomstrende idrætsliv i Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *