Et skridt frem for naturen
Debat Igennem de seneste år har jeg gjort alt, hvad jeg har kunnet for at sætte spot på naturen, gå til konstitueringsforhandlingen med et ønske om et naturkvalitetsudvalg, forhandle penge på budgettet og ikke mindst få indarbejdet en hensigtserklæring om, at driften af vores grønne områder skal fremme naturindholdet. Og nu skal vi behandle den nye træstrategi på Kommunalbestyrelsens møde i maj.

Træstrategien er netop vokset frem gennem gode diskussioner i Naturkvalitetsudvalget og kan besluttes på Kommunalbestyrelsesmødet i maj. Det er et skridt i den rigtige retning, der skal sikre at træerne i kommunen får mere fokus. Den tydeliggør, at vi politisk ønsker flere træer og forskellige træer, at vi vil passe på dem vi har og anerkender deres betydning for mennesker, natur og klima.

Politisk vil vi inddrage alle i arbejdet med at udpege værdifulde træer, via borgertippen, så de træer der vurderes at være værdifulde kan beskyttes og så skal hensynet til de værdifulde træer indarbejdes på tværs af administrationen og i alle relevante arbejdsgange. Værdifulde træer kan både være træer af æstetik, biologisk eller lokalhistorisk værdi.

Med træstrategien ses et godt eksempel på værdien af det gode arbejde, der foregår i naturkvalitetsudvalget, hvor repræsentanter fra virksomheder, forvaltning og politikere udelukkende diskuterer natur. Og det er der behov for, da mange forhold påvirker biodiversiteten negativt i Ballerup Kommune. Konkret er det den fortsatte udvikling af bolig- og erhvervsområder, der virkelig udfordrer naturen, når grønne områder erstattes af mursten eller cement.

Jeg håber, at træstrategien vil gøre en reel forskel og sætte skub i at skabe resultater der omsætter den politiske intension i Vision 2029 – en grøn by i balance, til handling, blandt andet ved at den skal sikre hensynet til træer og deres værdier i planlægning, anlæg og drift af træerne i hele kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *