Bedre børneliv i Ballerup
Debat Plads til forbedring. Det er mange forældres oplevelse af vores dagtilbud til trods for indsatsen fra de mange dedikerede ansatte.

Det fremgik også af den dialog, vi havde med forældre og repræsentanter fra FOLA og BUPL 15. maj over bål og snobrød ved Haren i Ådalen.

Nogle af de emner der går igen i dialogen med dem, der er tættes på børnene i hverdagen, er kvalitet, nærhed samt dialog og samarbejde. Desværre halter det hermed i Ballerup kommune. Og det til trods for at Ballerup, ifølge KL’s nøgletal, har de 10. højeste nettodriftudgifter til dagtilbud pr. 0-5-årige. Det må vi da kunne gøre bedre?

Radikale Venstre foreslår blandt andet derfor, at der skabes mere frihed og nærhed med en ny struktur på området til erstatning for den nuværende distriktsstruktur. Ansvar og kompetence skal være på de enkelte enheder i en tæt, åben og transparent dialog mellem forældre, leder og ansatte. Det kan fjerne mellemleddene og frigive ressourcer til det egentlige arbejde.

Vi mener også, at vi skal se på de reelle normeringer og f.eks. begynde at opgøre ”børnetid”, da al forskning entydig peger på, at barn-voksen-samspillet har høj indvirkning på børnenes leg, trivsel og udvikling. COVID-19-perioden har desuden vist, at mange af de problemstillinger, som der er praksis for at løse med udefrakommende ressourcer, reduceres, når normeringen er tilstrækkelige. En oplagt kilde til medfinansiering af en bedre normering.

Og så må det være helt indlysende at arbejde målrettet på at forbedre arbejdsmiljøet, så vi får Danmarks bedste dagtilbud, og det høje sygefravær på 15,6 dagsværk mindskes. Udover, at det naturligvis har stor betydning for den enkelte ansatte, har personalestabilitet stor betydning for den pædagogiske indsats i hverdagen. Samtidig vil et lavere sygefravær naturligvis kunne afspejle sig i den økonomi, der er tilstede i dagligdagen.

Vi håber, at andre partier også er med på at tænke nyt. Det synes vi ærlig talt, at vi skylder vores børn!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *