Tanker om Baltorpplænen
Debat B1, B2 og B3. Karréer bør ændres til længehuse vinkelret på Baltorpvej i max. 4 etager med flade tage. Reducerer støjbelastning af og giver sol til flere boliger.

Åbenhed ind til klimapark.

B4. Længebebyggelse ændres til punkthuse i 4 etager med fladt tag. Giver åbenhed og mindre skygge i klimapark.

B5. Længebebyggelse opføres som punkthuse i 4 etager med fladt tag. Giver mindre skygge på stationsområdet og åbenhed ind til klimapark.

C3 – kan bruges sammen med Baltoppen LIVE – opføres. Når C2 ikke opføres kommer der større åbenhed i bebyggelse og sol til klimapark. Der kan opføres boldbur på taget af C3.

Next og Tec sammen kan give et godt campusområde. Der bør medtænkes studieboliger f.eks. opført på taget af Baltoppen LIVE.

Der påregnes anlagt 500 p-pladser inklusive 67 pladser til pendlere. Det foreslås, at bygge en etage mere på P-hus ved Banetoften (udenfor LP-område) bl.a. til pendlere (ca. 128 pladser) og at der etableres kælderparkering under C1 (ca. 80 pladser). Ekstra p-areal ved spidsbelastning med dobbeltudnyttelse af f.eks. bold- og rulleskøjtebane på terræn. Overskudsjord fra byggemodning kan bruges til modellering af terræn i klimapark. Opsamlet regnvand kan bruges rekreativt med søer, kanaler og vandfald (pumpedrevet via solcelle).

Der bygges for meget i forhold til grundareal, for tæt i forhold til sol/skygge og for højt i en skala, der er fremmed for byen. Bydelen bør gives mere lys og luft og fremstå grøn, indbydende og transparent. Klimapark og bebyggelse bør integreres som et hele.

Det ville være fint om FN´s verdensmål og en strategi for bæredygtigt byggeri blev taget med i planlægningen. Det er for eksempel muligt at erstatte beton med træ i de bærende konstruktioner i byggeriet og reducere klimabelastningen med cirka 50 procent.

Byggeriet kan forsynes med solceller og tagene med sedum. Og teglsten – fra de bygninger som nedrives – kan genanvendes i klimapark til stier, pladser og et amfiteater til brug for undervisning, teater, musik.

Se eventuelt lokalplanen for Baltorpplænen på ballerup.dk for at følge med i indlægget.

1 kommentar om “Tanker om Baltorpplænen”

 1. Martin Jensen siger:

  Klimapark er bare et fint ord for at sælge ideen .
  Hvornår har man sidst indtænkt solceller og luft til vand varmepumper
  i nuværende og kommende byggerier .

  Den samlede co2 udledning med alt det beton der sættes op
  gavner ikke miljøet .
  Reelt belaster byggeriet miljøet .

Skriv et svar til Martin Jensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *