Skærpet indsats overfor affald
Debat Kære Claus Kiær.

Først og fremmest tak for den frivillige indsats som du og andre gør for at hjælpe med at holde affald væk fra natur og by. Tak.

Det burde være en selvfølge, at alle sørger for, at det affald man har ender i en skraldespand eller lignende. Det burde være noget, som alle havde lært af deres forældre, men desværre er der alt for mange borgere – desværre også voksne, der blot smider deres affald i naturen eller på veje og gader til gene for andre.

Kommunen har opsat 600 skraldespande rundt om i kommunen, hvor det er meningen, at borgerne skal smide affaldet. Det er der heldigvis også mange, der gør. 200 skraldespande bliver faktisk tømt hver dag. De øvrige tømmes mindst en gang om ugen. Hertil har kommunen sammen med organisationen Hold Danmark Rent fået foretaget en undersøgelse, der viser, at der er skraldespande nok i Ballerup, men desværre er der nogle borgere, der ikke bruger dem. Skal vi undgå affald i naturen, kræver det først og fremmest en holdningsændring. Derfor har kommunen efter dialog med bl.a. dig forberedt en kampagne, hvor vi vil opsætte skilte rundt om i kommunen med opfordring til ikke at smide affald. Skiltene gør det ikke alene. Vi skal arbejde med at ændre folks adfærd, men skiltene kan være med til at starte en diskussion i skoler, foreninger, ved middagsbordene og hvor mennesker nu mødes, om at man ikke smider affald.

Mange borgere yder desuden en indsats som frivillige med at samle affald. Nogle gør det jævnt hen over året, og andre medvirker måske ved den fælles affaldsindsamlingsdag på søndag den 18. april arrangeret af Grønt Råd rundt omkring i de forskellige bydele. Skulle man være interesseret i at hjælpe på søndag, kan man bare møde op og være med.

Derudover deltager Ballerup Kommune i Ren Natur, hvor foreninger, skoleklasser m.v. kan melde sig til at samle affald på en valgt rute og dermed tjene 3.000 kroner.

Teknik- og Miljøudvalget vil på et møde den 4. maj behandle den fremtidige håndtering af affalds-området i Ballerup Kommune. Allerede her fra april har kommunen indgået aftale med nye entreprenører om vedligeholdelse af kommunens arealer. De nye entreprenører har også opgaven med opsamling af det affald, som ikke har nået skraldespandene. Denne opsamling udføres med forskellige tidsintervaller afhængig af hvilket område, der er tale om. Et godt resultat er naturligvis afhængig af, at borgerne bruger affaldsspande og askebægre. Hvis affaldet bliver smidt på gaden, vil det jo ligge der, indtil enten entreprenørerne eller en frivillig samler det op – men det skal jo være undtagelsen, at man ikke smider sit affald i en skraldespand. Så min opfordring skal igen være til at vi alle gør en indsats for at holde Ballerup Kommune affaldsfrit. Vi kan gøre det bedre, hvis vi alle gør en indsats for et renere Ballerup.

1 kommentar om “Skærpet indsats overfor affald”

  1. Claus Kiær siger:

    Jeg har noteret mig indholdet i forhold til mit spørgsmål om et affaldsfrit Ballerup. Jeg vil afvente med at svare til efter Teknik & Miljøudvalgets møde d, 4. maj. Dog vil jeg blot informere, at et af de problemer HedeDanmark havde hængende over hovedet var deres makulering af affald fordi de ikke fjernede det inden græsslåning. Dette problem er desværre ikke løst endnu da jeg bl.a. i dag ved Industriparken måtte konstatere endnu en omgang makulering, men denne gang uden hjælp fra HedeDanmark. Borgertip er givet til “de ansvarlige”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *