Ny kommunal pårørendepolitik
Debat Ballerup Kommunes helt nye pårørendepolitik er udviklet i tæt samarbejde med pårørende.

Nu skal der så handlinger bag de gode ord i politikken. Det betyder, at alle vores institutioner og afdelinger, som har borgernære opgaver, skal sætte deres egne fælles ord på, hvordan netop de skal samarbejde med deres pårørende.

Det har jeg store forventninger til.

Politikken gælder for alle pårørende i Ballerup Kommune, uanset hvem man er pårørende til, uanset om man er barn eller voksen, og uanset om man er pårørende til en borger i det ene eller andet center i Ballerup Kommune.

Undervejs i arbejdet med udarbejdelsen af pårørendepolitikken viste det sig, at pårørende har mange fælles problemstillinger og behov, der knytter sig til det at være pårørende og de udfordringer, som det giver. Det viste sig dog, at det også har betydning, hvilken patientgruppe, man er pårørende til, om man er barn eller voksen, eller om man er pårørende til et barn eller en voksen.

Der er nogle problemstillinger, hvor man som pårørende har behov for at være sammen med andre pårørende – i samme situation.

Pårørende oplever også, at det kan være svært at finde rundt i, hvilke tilbud der findes – både i det kommunale og i det frivilligt regi.

Der er afsat 400.000 kroner til udmøntning og implementeringen af pårørendepolitikken. De afsatte midler er tiltænkt alle pårørende i Ballerup Kommune i form af indsatser, kurser eller lignende direkte til pårørende.

Beløbet kan også bruges til løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, så de i deres daglige arbejde er rustede og kompetente til at samarbejde med pårørende.

For at sikre, at alle pårørende i Ballerup kommune indtænkes som ressourcepersoner og videnspersoner i deres nærmestes liv, så har et enigt Social- og Sundhedsudvalg, valgt at midlerne skal bruges til en fælles deltidsmedarbejder, der centralt og på tværs af vores forskellige centre kan bruges på at iværksætte og vedligeholde indsatser og samtidig have en rådgivende funktion overfor pårørende, som har brug for at kunne finde rundt i både det kommunale og de frivillige organisationer m.m.

Det betyder, at der vil være et vedvarende fokus på at få udviklet, understøttet og igangsat indsatser, som kommer vores pårørende tilgode og som de vil opleve. En fælles medarbejder vil netop kunne skabe et overblik over tilbud og være formidler og samtidig være et bindeled til foreninger og organisationer.

En pårørende har udtalt følgende til mig “Det er en befrielse at møde andre og høre om de samme udfordringer, følelser, spekulationer og frustrationer, som jeg selv har”.

Derfor er det så vigtigt for mig, at ALLE pårørende i Ballerup kommune bliver mødt og set med de positive og forventningsfulde øjne de fortjener.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *