Naturen nedprioriteres
Debat Naturen i Ballerup har lav værdi fordi den konsekvent bliver nedprioriteret.

Derfor var det vigtigt for mig at få et nedsat et Naturkvalitetsudvalg da kommunalbestyrelsen skulle konstituere sig. Et udvalg, der udelukkende beskæftiger sig med natur.

Det allervigtigste resultat af udvalgets arbejde er, at udvalget har sat en kortlægning af naturen i gang, da en sådan ikke findes.

Det betyder, at vi nu får undersøgt, hvilken natur vi har, hvilke potentialer den har og ikke mindst, hvilke tiltag vi politisk kan sætte i gang for, at fremme naturen i vores kommune. Fordi denne kortlægning nu er i gang har forvaltningen opdaget natur vi ikke kendte til, dermed kan vi passe bedre på den eksisterende natur. For selv om vi ikke har meget natur, hvor de mere sjældne dyr og planter kan trives skal vi da passe endnu bedre på den natur vi så har.

At passe på naturen er for mig at give den plads og investere i at den kan udvikle sig. Derfor har jeg stemt imod både byggeri af 750 boliger i Jonstrup Lejren, imod byggeriet på Baltorpplænen og på det seneste møde i Teknik og Miljø- udvalget stente jeg også imod Kildedal projektet, hvor der planlægges med byggeri på arealer der enten er paragraf 3 natur eller kan udvikle sig til paragraf 3 natur. Jeg håber virkelig, at vi politisk kan blive enige om, at reducere disse tre byggerier så vi skaber mere natur ikke mindre.

Naturen fylder simpelthen langt mere i Teknik og Miljøudvalget og kommunalbestyrelsen nu end tidligere. Og politisk har vi langt flere debatter om natur og i de oplæg vi får fra forvaltningen fylder naturen mere i både lokalplaner og i kommuneplanen er det grønne Danmarkskort integreret plus flere arealer, hvor naturen skal kunne udvikle sig.

Vi er med andre ord på vej, og selv om jeg mener det går alt for langsomt med at få mere natur i Ballerup, glæder jeg mig over at vi i Teknik og Miljøudvalget er enige om at få mest muligt natur ind i planerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *