Idrætten skal åbnes i ferierne
Debat Idrætsforeningerne skal kunne holde åbent i skolernes ferier og det skal være nemt.

Det er den politiske holdning jeg har argumenteret for i teknik og miljø-, børne og skoleudvalget og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Nu tegner der sig et godt tværpolitisk projekt, der i al sin enkelthed går ud på følgende.

Vi skal invitere vores idrætsorganisationer til, at lave så mange hold, event, træningsuger og lignende som muligt i skolernes ferier. Både i år og helt generelt i alle ferier fremover.

Vi er som befolkning udfordret af overvægt, dårlig fysisk form og mental sundhed. I Ballerup Kommune var 13 procent af børnene og 18 % af de unge fx overvægtige i 2017, ifølge Region hovedstadens opgørelse og det er næppe blevet bedre efter et år med Corona.

Foreningerne i vores kommune skal understøttes i, at skabe så mange tilbud som muligt og da hallkapaciteten er den begrænsende faktor flere steder i kommunen, er det jo oplagt at øge udnyttelsen af de eksisterende kvadratmeter. Og det skal være nemt for foreningerne eksempelvis, ved at de kan booke haltider i ferierne på samme måde som i weekender. Men selvfølgelig skal det også være fornuftigt i forhold til driften og derfor kunne en mulighed være, at holde en hal åben i hvert distrikt, så det kun er en der kan bookes og de øvrige haller kan renoveres mm.

Jeg mener med andre ord at vi som kommunalbestyrelse skal skabe så gode vilkår som muligt for, at foreningerne nemt kan skabe så mange og forskellige typer deltagelsesmuligheder og dermed gøre det muligt for endnu flere at vælge sport og idræt i Ballerup Kommune.

Jeg glæder mig over, at mine kommunalbestyrelseskolleger i kultur- og fritidsudvalget har taget så godt imod mit forslag, så nu glæder mig til at se, hvordan fagudvalget vil foreslå det realiseret. Som altid er det skønt når vi kan samarbejde på tværs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *