Hårdt arbejde for frivillighed
Debat I sidste uges avis skriver Dorthe Rigét (V) om usikkerhederne for foreningslivet her efter genåbningen.

Endvidere ytrer hun en bekymring for, at en stor del af vedligeholdelses- og renoveringsarbejdet for kommunens bygninger udskydes fra 2021 til 2022 og 2023. Jeg må indrømme, at jeg ikke helt forstår, hvad det er for nogle arbejder, der udskydes.

Der er nemlig mange nye gode ting for foreningslivet i år: Først og fremmest det nye foreningshus på Posthuset centralt i Ballerup, hvor både traditionelle foreninger og ikke mindst nye frivillige og andre foreninger kan benytte lokalerne. Det er da en forbedring.

Hertil kommer en række fysiske forbedringsarbejder: tagrenoveringer, dræn på fodboldbaner, pulje til nye idrætsfaciliteter, renovering af omklædningsrum, ekstra pulje til Ballerup idrætspark, renovering af scenen i Skovlunde Bypark, nyt køkken til spejderne i Pæremosehavn.

Derudover er svømmehallen på Skovlunde Skole nyrenoveret og åbner nu, hvor foreningslivet lukker op. Der blev også sat penge af til nye ting i de kommende år: en ny kunstgræsbane til Ballerup Idrætsby, som vi i udvalget er i gang med at finde placering til, og flere penge til renovering af Tapeten, så de frivillige får bedre vilkår dér.

På det frivillige område har vi også haft blik for flere penge til aktiviteter som bydelsarrangementer, kulturelle arrangementer på plejehjem og bosteder, penge til musiklivet og meget andet på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) område.

I forhold til foreningernes situation i forbindelse med Corona-krisen fandt KFU ekstra 1,8 millioner kroner som blev tilført foreninger i december 2020 efter konkret ansøgning. Udvalget har også besluttet at holde haller og faciliteter åbne for foreningslivet i skolernes sommerferie. Hertil er KFU og administrationen løbende i dialog med foreningslivet om situationen efter Corona og foreningernes og de frivilliges vilkår.

Vi har i øvrigt lige i vedtaget en ny frivillighedspolitik, hvor Dorthe Riget som formand for Folkeoplysningsudvalget har siddet med ved roret og fra første parket har været vidne til intentionerne bag politikken og til den seriøse tilgang til det frivillige område fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Jeg kan derfor berolige Dorthe Riget med, at udvalget hele tiden arbejder med at gøre det lettere at være frivillig og forening i Ballerup Kommune, som også ovenstående gennemgang viser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *