Bliver det lettere at være frivillig?
Debat I Ballerup kommunes nye frivillighedspolitik skal det ”være let at være frivillig”.

Men det klinger hult, når det i Kommunens budgetaftale for 2021 fremgår, at en stor del af vedligeholdelses- og renoveringsarbejderne vedrørende Kommunes bygninger udskydes til 2022 og 2023 til stor frustration og ærgrelse for netop foreningslivet i Ballerup.

Ikke mindst i lyset af, at nedlukningerne som følge af Corona har givet store udfordringer med at få medlemmer og frivillige tilbage, og få gang i aktiviteterne i de godt 150 folkeoplysende foreninger, som der pt. er registreret i kommunen.

I tillæg hertil lægges der nu op til en generel kommende besparelse i kommunen på 35 mio. i 2022.

Besparelser som skal hentes enten ved omprioriteringer eller direkte besparelser indenfor de forskellige forvaltningsområder, hvor Kultur og Fritid er det mindste område ud fra en økonomisk betragtning, men derimod det område, hvor der skabes størst værdi og sammenhængskraft på tværs af Ballerup – til gavn for os alle.

Meldingerne fra foreningslivet er derfor meget klare: Man tåler ikke yderligere ustabilitet eller langvarige lukninger grundet faciliteter, som ikke fungerer eller ikke bringes i orden før tidligst i 2022 – det er på ingen måde forhold og vilkår, som gør det lettere at være frivillig her i Ballerup.

Fundamentalt bidrager gode rammer i Kommunens bygninger til fastholdelse og tiltrækning af nye og nuværende medlemmer og frivillige. Udsættelse af planlagte renoveringer eller gennemførsel af besparelser vil medvirke til det modsatte!

Der er ikke brug for flere skåltaler om vigtighed og prioritering af foreningslivet og frivilligheden i Ballerup. Derimod er der brug for reel handling i form af en prioritering på kort og langt sigt, der kan bane vej for en større omfavnelse af foreningslivet og de frivilliges kompetencer og samfundsbidrag – og det opnås ikke med besparelser og omprioriteringer på Kultur- og Fritidsområdet!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *