Bedre tværkommunale tilbud
Debat Da amterne blev nedlagt fulgte mange af de regionalt organiserede tilbud efter og det private overtog en stor del af markedet.

Det betød at kommunerne på tværs af landet har måttet konstatere at tilbuddene til både voksne og børn steg voldsomt i pris uden at kommunerne fik tilsvarende mere for pengene.

I Ballerup satte Ali Abbasi og jeg fokus på problemet da vi gik budgetterne på det specialiserede område igennem og konstaterede at udgifterne bare var steget og steget, og endte på over 30 millioner årligt i 2017 uden at udviklingen blev taget op politisk, og uden at der blev lagt en plan for bedre økonomisk styring og opfølgning på området.

Den konstante uplanlagte tilførsel af penge uden krav er der blevet sat en stopper for, og både i Social og Sundhedsudvalget og i Børne og Skoleudvalget følger vi nu udviklingen på begge de specialiserede områder hver måned. Det er ikke en spare øvelse men tværtimod nødvendig rettidig omhu og grundighed, der sikrer at de børn, unge og voksne der har behov for specialiserede tilbud også får tilbud, der opfylder vores ønske om, at tilbuddene skal understøtte en udvikling ind i fællesskaber, personlig progression mm.

På kommunalbestyrelsesmødet i marts kunne vi i Enhedslisten glæde os rigtig meget over at der nu er udviklet en model, der skal gøre det nemmere for kommunerne at etablere tværkommunale tilbud, til mennesker med autismespektrumforstyrrelse, hvor vi kommuner kan deles om en stor del af den økonomiske risiko, i tilfælde af tomme pladser. Dette er det første spæde skridt i den rigtige retning.

Næste skridt er at vi få håndteret den væsentlige problemstilling, at den kommune der etablerer tilbuddet vil belaste sin anlægsrammen, og det er selvfølgelig ikke i orden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *